Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia 2021 r.

Bibliotekagrudzien

W związku z opublikowanym 29 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku, biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

W związku z Rozporządzeniem w tymczasowej siedzibie Biblioteki Publicznej w Końskich, mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Końskich przy ul. Armii Krajowej 2 mogą przebywać jednocześnie 3 osoby. Do limitu, o którym mowa powyżej nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz bibliotekarzy. Za utrudnienia przepraszamy.

Przedstawiamy nasze nowe dzieło! „Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej” oraz grę terenową „Odkoduj Bohatera”.

Zrzut ekranu 1

Projekt wyceniany na łączną kwotę 10 100 zł uzyskał grant w 2021 r. w ramach XIII edycji konkursu Patriotyzm Jutra został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Kwota dofinansowania to 9 000,00 zł. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego Muzeum Historii Polski jest operatorem od 2009 roku. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej. Projekt realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego przy współpracy Centrum Informacji Turystycznej w Końskich. Partnerami w realizacji projektu są: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Fundacja Pamięć i Niepodległość.

Zrzut ekranu 6

Czytaj dalej

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka czeka w naszej Bibliotece oraz w wiejskich filiach!

Materiały pomocnicze

Startuje kolejna edycja projektu „Mała książka – wielki człowiek” na lata 2021-2022. Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka czeka w naszej Bibliotece. Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”. Czytaj dalej

Spotkanie na koneckich Błoniach

      W czwartek 17 czerwca 2021 r. około godziny 17.00  na nowych Błoniach Miejskich w Końskich, które znajdują się przy zbiornikach Browary odbyło się spotkanie ludzi, których pasją jest czytanie książek. Jego inicjatorką była P. Agnieszka Dzwonnik – Zatora, miłośniczka książek, członek Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie, pracownik UMiG Końskie.

       Każdy uczestnik przyniósł swoją ulubioną lekturę i mógł podzielić się wrażeniami z jej czytania. Miał okazję opowiedzieć, o tym co lubi czytać i o swoich ulubionych autorach. Poruszano  szereg tematów związanych z filmem, kulturą i literaturą.

      W dyskusji brało udział 5 członków DKK. Spotkanie było zupełnie spontaniczne, przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, nawet pogoda dopisała.

 

IMG_20210617_173628

IMG_20210617_173826

 

 

Dar dla Biblioteki od ministra Piotra Wawrzyka. „Wracamy do normalności. Wracamy do bibliotek”

DSC_6919

 

W poniedziałek 14 czerwca wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przybył do koneckiej Biblioteki w ramach zainicjowanej przez siebie akcji „Wracamy do normalności. Wracamy do bibliotek”. Polityk PiS przekazał koneckiej placówce zestaw ciekawych książek. W tymczasowej siedzibie Biblioteki Publicznej, czyli w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich przekazał na ręce dyrektora placówki Dariusza Kowalczyka zestaw książek, które są niedostępne na rynku w ramach wolnej sprzedaży. W ten sposób chciałby zachęcić mieszkańców do odwiedzania bibliotek, do zapoznania się z tymi unikatowymi publikacjami. Wśród przekazanych dzieł dotyczących epizodów z historii polskiej dyplomacji, parlamentaryzmu i wojskowości ciekawostką jest komiks opowiadający o rozbiciu więzienia w Końskich przez oddział Antoniego Hedy „Szarego”.

Akcja i dary uzyskane od ministra Wawrzyka cieszą koneckich bibliotekarzy oraz samorządowców. Ofiarowane pozycje książkowe zostały wydane przez poszczególne ministerstwa albo przez agendy zajmujące się historią Polski, są bardzo starannie opracowane i w większości są premierami wydawniczymi, dotyczącymi najnowszych opracowań historycznych.

Wykaz ofiarowanych książek:

Rok 1920 w obrazie i dokumencie : wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów państwowych. Warszawa : Wojskowy Instytut Wydawniczy ; Archiwum Akt Nowych, 2020 (1 egz.)

Pietrzak M. Konstytucja 3 maja 1791 roku. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2011 (2 egz.)

Kołodziej R., Zwierzykowski M. Miejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej. Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2018 (2 egz.)

Uruszczak W. 550-lecie polskiego parlamentaryzmu : sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2018 (4 egz.)

Lijklema K. Parlamenty krajów Unii Europejskiej. Warszawa : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Komunikacji Społecznej, 2018 (1 egz.)

Stokłosa M., Wójcik A. Polscy architekci na świecie : Polacy światu. Warszawa : Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020 (2 egz.)

Znani nieznani : Polacy światu. Warszawa : Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2019 (2 egz.)

Sejm dla ciekawskich i początkujących. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Komunikacji Społecznej, 2017 (1 egz.)

Dąbski J. Pokój ryski : wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy : z 15 ilustracjami i mapą. Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2021 (1 egz.)

Zajączkowski S. Starachowice 6 sierpnia 1943, Końskie 5 czerwca 1944. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 (4 egz.)

Zajączkowski S. „Młot” Władysław Łukasiuk. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 (2 egz.)

Polska – Stolica Apostolska : z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, 2019 (1 egz.)

W poszukiwaniu polskości : historia Kartą Polaka pisana. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, 2020 (2 egz.)

Pernal M. Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 (2 egz.)

Wojna o wolność 1920. T. 1, Wyprawa kijowska. Warszawa : Ośrodek Karta, 2020 (2 egz.)

Wojna o wolność 1920. T. 2, Bitwa warszawska. Warszawa : Ośrodek Karta, 2020 (2 egz.)

DSC_6945 DSC_6949 DSC_6952

„Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej – kurier Jan Ciaś „Kula” – wyjaśnienie

 

Wydawnictwo Arslibris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie oraz Marian Wikiera – autor publikacji „Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej – kurier Jan Ciaś „Kula”, wyrażają ubolewanie z powodu błędów, które pojawiły się w niektórych przypisach i odnośnikach zamieszczonych w książce, co doprowadziło do pominięcia istotnego wkładu w powstanie w/w publikacji Autora artykułów pod wspólnym tytułem: Cichociemni – pierwszy zrzut, tj. Pana Sławomira Snopka.

Na stronie 162, w przypisie 237 wymieniony artykuł opatrzony powinien być dopiskiem: tam biogram Francisa Keasta. Natomiast na stronie 171 w przypisie 248 zabrakło przywołania wspomnianego artykułu S. Snopka i dopisku: tam biogram Czesława Raczkowskiego. Nieużywanie znaków cudzysłowu wynikało z faktu wprowadzenia  w tekście informacji zaczerpniętych też od innych Autorów.

Z tego też powodu wydanie I „Tropem cichociemnych…” zostało  wycofane. Będzie w tej sytuacji przygotowane wydanie II poprawione tejże książki.

Niedostrzeżenie podczas końcowej korekty przez autora – M. Wikierę i nieprzywołanie właściwych  przypisów  dotyczących biogramów Francisa Keasta, a zwłaszcza Czesława Raczkowskiego, nie były jego celowym działaniem. Nie miał on też zamiaru umniejszać zasług innych Autorów dla poznania historii polskich spadochroniarzy. Przywołane błędy we wskazanych odnośnikach są jedynie wynikiem nieuwagi, zaś staraniem autora zostaną one jak najszybciej usunięte.

Marian Wikiera osobiście wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i składa szczere przeprosiny wobec Pana Sławomira Snopka.