Natalia i Zuzanna Staciwa „Wojenne i powojenne losy Polaków na podstawie wspomnień naszych dziadków”

Okładka Wojenne i powojenne losy PolakówNajnowsza książka bibliotecznego wydawnictwa „Arslibris” swoją premierę  miała w sobotę 3 września w czasie obchodów Koneckiego Września 2016 w Bibliotece Publicznej w Końskich. Autorkami książki są dwie siostry, Natalia i Zuzanna Staciwa, które spisały dramatyczne losy swoich dziadków, żołnierza Armii Krajowej i babci sybiraczki. O szczegółach ich biografii i dramatycznych przeżyciach rodzin uwikłanych w światowy kataklizm i tułaczkę po nieludzkiej ziemi można przeczytać w dwóch częściach: wspomnieniach dziadka Aleksandra Babickiego oraz opowieści babci, Danuty Babickiej z domu Babiel.

Końskie 2016

ISBN 978-83-936570-2-5

Cena 15 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Marian Adamczyk „Mieszkańcy Ziemi Czermińskiej i Fałkowskiej od XVI do XX wieku”

Okładka AdamczykTo już druga książka tego autora związana z gminą Fałków. Wcześniej wydano „Czermno i okolice. Historia miejscowości” (Końskie 2012 r.). W tej pozycji opisuje on właścicieli Fałkowa i osoby mające wpływ na życie tej miejscowości do 1834 roku, a także okoliczne dwory: w Fałkowie, Skórnicach, Starzechowicach, Pląskowicach. Opisuje profesje i zatrudnienie mieszkańców okolicznych wsi. Dużo uwagi poświęca właścicielom okolicznych dóbr, rodzinie Jakubowskich, opisuje sylwetki Adama Mieczyńskiego, Henryka Czesława Cichowskiego, Jana Kowalskiego, Sylwana Stankiewicza, Jana Zenki, Jana Kubickiego, Huberta Stempowskiego. Książka zawiera także wykaz więźniów obozów koncentracyjnych, wykaz żołnierzy września i jeńców wojennych, osób zamordowanych przez Niemców, Rosjan lub UB.

ISBN 978-83-936570-1-8

Cena 20 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

 

 

 

Mariusz Matuszewski „Konstanty Broel-Plater (1872-1927). Biografia i wybór pism”

Okładka Szkice Broel-PlaterowieKsiążka przybliża historię rodziny oraz życie i dzieło hrabiego Konstantego Broel-Platera, który wprawdzie od dawna jest postacią zapomnianą, jednak zdecydowanie wartą przypomnienia i bliższego poznania.

Autor przedstawia czytelnikowi nie tylko czyny i życie hr. Konstantego Broel-Platera; pozwala również poznać jego poglądy i myśl polityczną oraz charakter. Działalność hrabiego dotyczy historii przemysłu na Ziemi Koneckiej (Bliżyn, Chlewiska, Niekłań) jak i jego działalności na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

W części drugiej książka zawiera Listy z Afryki i Pisma Konstantego Broel-Platera, które zostały w tym celu stosownie opracowane i opatrzone przypisami. Pisma przedrukowane zostały w kolejności chronologicz­nej, zgodnie z pierwszeństwem powstania.

Cena 25 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Wojciech Jaworski „Legalne organizacje społeczne w powiecie koneckim do 1914 roku”

Okładka JaworskiKsiążka opisuje legalnie działające organizacje społeczne w Końskich oraz na Ziemi Koneckiej na przełomie XIX i XX wieku. Obrazuje proces liberalizacji prawa na ziemiach zajętych przez zaborców oraz proces powstawania organizacji zrzeszających polskich rzemieślników i urzędników, rolników oraz innych powstawania pierwszych placówek oświatowych.

 

 

 

Końskie 2015

Cena 5 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Daria Rutkowska „Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich. Przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków.” Końskie 2014

Okładka KolegiataKsiążka opisuje dzieje budowy i przebudowy koneckiej świątyni od czasów biskupa Iwona Odrowąża (XIII w.), pożar kościoła i jego odbudowę po roku 1492, a następnie etapy przebudowy bryły i wnętrza kościoła od 1898 roku, kiedy to rozpoczęto projektowanie obecnej struktury budowli, aż do 1913 roku, kiedy to jako jedną z ostatnich prac budowlanych i remontowych było zamontowanie zegara na wieży kościelnej.  Konecka Kolegiata jest nierozerwalnie związana z historią  miasta, historią rodów magnackich i szlacheckich, kolejnymi konfliktami zbrojnymi przetaczającymi się przez Końskie. Autorka zamieszcza w książce dokumenty i opisuje zdarzenia z historii przebudowy koneckiej świątyni, analizując jej przebudowę z pozycji historyka sztuki, ale także zamieszczając nieznane do tej pory ciekawostki związane z projektowaniem, budową, finansowaniem i przygodami związanymi ze zwykłą niesolidnością budowniczych kościoła. Trzon pracy tworzy obszerna, szczegółowa rekonstrukcja prac dokonywanych na przełomie XIX i XX wieku, związanych z jej znacznym powiększeniem, wykorzystująca liczne dokumenty, listy i zachowane rysunki, do których dotarła autorka.  Obszerny tekst uzupełnia wyczerpujący katalog wystroju i wyposażenia kościoła oraz aneksy prezentujące historyczne dokumenty.

Cena 25 zł.

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Klocek Mariusz. „Prześladowanie duchowieństwa katolickiego w Końskich w latach 1939-1989” Końskie 2013

Okladka PrzesladowanieKsiążka zawiera efekt pracy badawczej nad prześladowaniem duchowieństwa w mieście Końskie, zarówno przez hitlerowców w okresie II Wojny Światowej, jak i przez władze komunistyczne i służby bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. W książce pojawiają się fakty z prześladowania takich wybitnych księży koneckich jak: błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski, ks. Antoni Ręczajski, ks. Józef Słaby, ks. Marian Piwowarczyk, ks. Józef Barański, ks. Józef Granat, ks. Tadeusz Lutkowski, ks. Marceli Prawica, ks. Tadeusz Kowalczyk, ks. Władysław Stępniewski i inni.

 

Cena 25 zł.

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Katarzyna Jedynak „Broel-Platerowie z Białaczowa. Losy rodziny w XIX i XX wieku”, Końskie 2013

Okladka Szkice Broel-PlaterowieDoskonale udokumentowana opowieść o losach rodziny Broel-Platerów, związanej z regionem opoczyńsko-koneckim i pałacem w Białaczowie. Informacje zgromadzone w tekście opowiadają o losach rodzin ziemiańskich, ale także o społeczności, historii i zwyczajach dawnych powiatów: opoczyński i konecki.

Cena 25 zł.

 

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

Tadeusz Banaszek „Zarys dziejów garnizonu Końskie w latach 1815-1975”, Końskie 2012

Okladka Szkice GarnizonJest to już druga z kolei książka tego autora, traktująca o historii wojskowości na terenie dawnego powiatu koneckiego. Zawiera informacje o garnizonie Armii Królestwa Polskiego i wojsk rosyjskich przed I-szą Wojną Światową, historię Garnizonu Końskie po odzyskaniu niepodległości a także w okresie po II Wojnie Światowej.

Cena 15 zł.

 

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

T. Rudzka-Bednawska, „Wojną zatrute dzieciństwo : wspomnienia z Gowarczowa”, Końskie 2012

gowarczowBarwne i wzruszające wspomnienia wojenne córki komendanta Policji w Gowarczowie, Bolesława Lipowskiego, zamordowanego w sierpniu 1942 roku w czasie zbrojnej napaści na posterunek.

Cena 15 zł.

 

 

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).

„Pamiętniki wojenne i obozowe”, Końskie 2012

pamietnikiWspomnienia i pamiętniki z hitlerowskich obozów zagłady autorstwa Franciszka Nowakowskiego „Cichego”, Józefa Sapetto „Orońskiego”, Stanisława Strzemiecznego „Góry”, Zbigniewa Cegłowskiego „Korsaka”, Konstantego Grycana „Cisa”, Bogumiła Kacperskiego „Frycza”, „Maliny”.

Cena 25 zł.

 

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).