Mariusz Matuszewski „Konstanty Broel-Plater (1872-1927). Biografia i wybór pism”

Okładka Szkice Broel-PlaterowieKsiążka przybliża historię rodziny oraz życie i dzieło hrabiego Konstantego Broel-Platera, który wprawdzie od dawna jest postacią zapomnianą, jednak zdecydowanie wartą przypomnienia i bliższego poznania.

Autor przedstawia czytelnikowi nie tylko czyny i życie hr. Konstantego Broel-Platera; pozwala również poznać jego poglądy i myśl polityczną oraz charakter. Działalność hrabiego dotyczy historii przemysłu na Ziemi Koneckiej (Bliżyn, Chlewiska, Niekłań) jak i jego działalności na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

W części drugiej książka zawiera Listy z Afryki i Pisma Konstantego Broel-Platera, które zostały w tym celu stosownie opracowane i opatrzone przypisami. Pisma przedrukowane zostały w kolejności chronologicz­nej, zgodnie z pierwszeństwem powstania.

Cena 25 zł KUPUJĘ

 

Wojciech Jaworski „Legalne organizacje społeczne w powiecie koneckim do 1914 roku”

Okładka JaworskiKsiążka opisuje legalnie działające organizacje społeczne w Końskich oraz na Ziemi Koneckiej na przełomie XIX i XX wieku. Obrazuje proces liberalizacji prawa na ziemiach zajętych przez zaborców oraz proces powstawania organizacji zrzeszających polskich rzemieślników i urzędników, rolników oraz innych powstawania pierwszych placówek oświatowych.

 

 

 

Końskie 2015

Cena 5 zł KUPUJĘ

Daria Rutkowska „Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich. Przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków.” Końskie 2014

Okładka KolegiataKsiążka opisuje dzieje budowy i przebudowy koneckiej świątyni od czasów biskupa Iwona Odrowąża (XIII w.), pożar kościoła i jego odbudowę po roku 1492, a następnie etapy przebudowy bryły i wnętrza kościoła od 1898 roku, kiedy to rozpoczęto projektowanie obecnej struktury budowli, aż do 1913 roku, kiedy to jako jedną z ostatnich prac budowlanych i remontowych było zamontowanie zegara na wieży kościelnej.  Konecka Kolegiata jest nierozerwalnie związana z historią  miasta, historią rodów magnackich i szlacheckich, kolejnymi konfliktami zbrojnymi przetaczającymi się przez Końskie. Autorka zamieszcza w książce dokumenty i opisuje zdarzenia z historii przebudowy koneckiej świątyni, analizując jej przebudowę z pozycji historyka sztuki, ale także zamieszczając nieznane do tej pory ciekawostki związane z projektowaniem, budową, finansowaniem i przygodami związanymi ze zwykłą niesolidnością budowniczych kościoła. Trzon pracy tworzy obszerna, szczegółowa rekonstrukcja prac dokonywanych na przełomie XIX i XX wieku, związanych z jej znacznym powiększeniem, wykorzystująca liczne dokumenty, listy i zachowane rysunki, do których dotarła autorka.  Obszerny tekst uzupełnia wyczerpujący katalog wystroju i wyposażenia kościoła oraz aneksy prezentujące historyczne dokumenty.

Cena 25 zł. KUPUJĘ

Klocek Mariusz. „Prześladowanie duchowieństwa katolickiego w Końskich w latach 1939-1989” Końskie 2013

Okladka PrzesladowanieKsiążka zawiera efekt pracy badawczej nad prześladowaniem duchowieństwa w mieście Końskie, zarówno przez hitlerowców w okresie II Wojny Światowej, jak i przez władze komunistyczne i służby bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. W książce pojawiają się fakty z prześladowania takich wybitnych księży koneckiech jak: błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski, ks. Antoni Ręczajski, ks. Józef Słaby, ks. Marian Piwowarczyk, ks. Józef Barański, ks. Józef Granat, ks. Tadeusz Lutkowski, ks. Marceli Prawica, ks.Tadeusz Kowalczyk, ks. Władysław Stępniewski i inni.

Cena 25 zł. KUPUJĘ