Wojciech Jaworski „Legalne organizacje społeczne w powiecie koneckim do 1914 roku”

Okładka JaworskiKsiążka opisuje legalnie działające organizacje społeczne w Końskich oraz na Ziemi Koneckiej na przełomie XIX i XX wieku. Obrazuje proces liberalizacji prawa na ziemiach zajętych przez zaborców oraz proces powstawania organizacji zrzeszających polskich rzemieślników i urzędników, rolników oraz innych powstawania pierwszych placówek oświatowych.

 

 

 

Końskie 2015

Cena 5 zł KUPUJĘ

Daria Rutkowska „Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich. Przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków.” Końskie 2014

Okładka KolegiataKsiążka opisuje dzieje budowy i przebudowy koneckiej świątyni od czasów biskupa Iwona Odrowąża (XIII w.), pożar kościoła i jego odbudowę po roku 1492, a następnie etapy przebudowy bryły i wnętrza kościoła od 1898 roku, kiedy to rozpoczęto projektowanie obecnej struktury budowli, aż do 1913 roku, kiedy to jako jedną z ostatnich prac budowlanych i remontowych było zamontowanie zegara na wieży kościelnej.  Konecka Kolegiata jest nierozerwalnie związana z historią  miasta, historią rodów magnackich i szlacheckich, kolejnymi konfliktami zbrojnymi przetaczającymi się przez Końskie. Autorka zamieszcza w książce dokumenty i opisuje zdarzenia z historii przebudowy koneckiej świątyni, analizując jej przebudowę z pozycji historyka sztuki, ale także zamieszczając nieznane do tej pory ciekawostki związane z projektowaniem, budową, finansowaniem i przygodami związanymi ze zwykłą niesolidnością budowniczych kościoła. Trzon pracy tworzy obszerna, szczegółowa rekonstrukcja prac dokonywanych na przełomie XIX i XX wieku, związanych z jej znacznym powiększeniem, wykorzystująca liczne dokumenty, listy i zachowane rysunki, do których dotarła autorka.  Obszerny tekst uzupełnia wyczerpujący katalog wystroju i wyposażenia kościoła oraz aneksy prezentujące historyczne dokumenty.

Cena 25 zł. KUPUJĘ

Klocek Mariusz. „Prześladowanie duchowieństwa katolickiego w Końskich w latach 1939-1989” Końskie 2013

Okladka PrzesladowanieKsiążka zawiera efekt pracy badawczej nad prześladowaniem duchowieństwa w mieście Końskie, zarówno przez hitlerowców w okresie II Wojny Światowej, jak i przez władze komunistyczne i służby bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. W książce pojawiają się fakty z prześladowania takich wybitnych księży koneckiech jak: błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski, ks. Antoni Ręczajski, ks. Józef Słaby, ks. Marian Piwowarczyk, ks. Józef Barański, ks. Józef Granat, ks. Tadeusz Lutkowski, ks. Marceli Prawica, ks.Tadeusz Kowalczyk, ks. Władysław Stępniewski i inni.

Cena 25 zł. KUPUJĘ

E. Majcher-Ociesa, „Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich”, Końskie 2011

neptunW pierwszej części publikacji przedstawiony został zarys historii Fabryki Odlewów Żelaznych NEPTUN w Końskich, należącej do Józefa Mintza. Część drugą stanowi zachowana korespondencja między Hilarym Mintzem a pracodawcami oraz indeks zakładów i przedsiębiorców, występujących w dokumentach źródłowych.

Cena 15 zł. KUPUJĘ