Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016

LARIX

Konecka Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka w ramach projektu otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – 3 urządzenia Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – Biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.
Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix”.  Niewidomi Czytelnicy Biblioteki mogą wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Zapraszamy do korzystania z Czytaka Plus. Oferujemy bezpłatne wypożyczenie urządzenia na okres 30 dni, z możliwością prolongaty na kolejne 30 dni. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 10 tytułów.

Do korzystania ze zbiorów książki cyfrowej zapraszamy także osoby posiadające własne urządzenia Czytak.

CZYTAK – regulamin

 CZYTAK lista książek