Literatura

Historia literatury:
MIJAS Stanisław. Ojczyzna w ojczyźnie. – Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1976.-243, [3] s., [12] s. tabl.: fot.; 20 cm

PISARZE regionu Świętokrzyskiego / pod red. Jana Pacławskiego. – Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Jana Kochanowskiego w Kielcach, [1983]. – 195 s.: fot.; 20 cm

ROGALA Stanisław. Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny: słownik pisarzy i badaczy literatury. – Kielce: Agencja Wydawnicza GENS, 1999. – 339, [1] s.: fot.; 21 cm. – Indeksy

WSPÓŁCZEŚNI pisarze Kielecczyzny: antologia. – Kielce: Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach: Oficyna Wydawnicza STON 2, 2000. – 559, [1] s., [36] k.. tabl.: portr. kolor.; 21 cm

Wydawnictwa literackie:
ADAMCZYK Wiktoria. Ścieżki zadumy. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 2007. – 66, [1] s., [4] k. tabl. : fot, ; 18 cm

ANTOLOGIA poezji: debiuty 2006. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2006. – 83 s.: portr.; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka)

BOROWSKA Pelagia. Historie sprzed pogrzebów. – Końskie: Wydawnictwo Marek Czech, 1995. – 125, [3] s.; 18 cm

BOROWSKA Pelagia. Modliszka. – Końskie: Dom Kultury w Końskich, [1991]. – 36 s.: rys.; 15 cm

BOROWSKA Pelagia. Na babski rozum / rys. Katarzyna Sorn. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2” , 2001.-159, [1] s.: rys.; 21 cm

BOROWSKA Pelagia. Na babski rozum / rys. Katarzyna Sorn. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2” , 2001.-159, [1] s.: rys.; 21 cm

BOROWSKA Pelagia. Samosiejka. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2” , 1997. – 175, [3] s.; 19 cm

BOROWSKA Pelagia. Trzynasty księżyc : powieść dla młodzieży. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 2007. – 158 s. ; 20 cm

CHOCHOWSKI Marian. Przeminęło w czasie. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2019. – 156 s. : rys. ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

DROZD Elżbieta. Takie sobie rymowanki: wiersze na różne przedszkolne okazje. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2004. – 26 s. : rys.; 21 cm

FURMAŃSKA Ewa. Odnalazłam szczęście w Tobie. – Warszawa: KOMPAS II, 2008. – 120 s. : 1 fot. ; 17 cm

KAŁWIŃSKI Paweł. Spacer po Końskich / Paweł Kałwiński. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2006. – 110 s.: fot.; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka)

KRZYSZTOFCZYK Jan. Ave Maria. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 2001.-172, [4] s., 1 portr.; 20 cm

KRZYSZTOFCZYK Jan. Kiedy kos przestaje śpiewać: opowiadania. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2” , 1997. – 193, [3] s.: portr.; 20 cm

KRZYSZTOFCZYK Jan. Święcone na pół i inne utwory sceniczne. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 1999. – 234, [4] s.: portr., fot.; 20 cm

MAĆKOWSKA Henryka. Z bielą opłatka w dłoni. – Końskie: Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich, 2000. – 28 s.: 23 cm

MUSIAŁ Elżbieta. Miejsce na niebo: poezja i malarstwo. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 1996. – 96 s.: fot.; 17 cm

MUSIAŁ Elżbieta. Na śmierć zegarka przejechanego zimą przez samochód. – Szczecin: Wydawnictwo My Book, 2008. – 57, [1] s. : fot. ; 15 cm

MUSIAŁ Elżbieta. Poeta patrzy na kobietę czyli Szkice o wierszach miłosnych. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 2006. – 164, [1] s., [12] k. tabl. : fot. ; 20 cm

MUSIAŁ Elżbieta. Tatuaż z obłoków: poezja i malarstwo. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 2001. – 58, [2] s.: [8] s. fot.; 20 cm

PISANE miłością: księga kondolencji. – Końskie: Biblioteka Publiczna, 2006. – 137, [1] s., [4] k. tabl.: fot.; 15 x 21 cm

STEFANIAK Jan Stanisław. Dokąd uchodzi ocean / posłowie Stanisław Nyczaj. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 1997. – 91, [3] s.: 4 s. fot.; 20 cm

STEFANIAK Jan Stanisław. Firlaszki polskie. – Kielce: Oficyna Wydawnicza „STON 2”, 1997. – 124 s.: portr., rys.; 20 cm. – (Biblioteka Satyry)