Literary Language Workshops / Literackie Warsztaty Językowe

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich oferuje uczniom/uczennicom szkół średnich oraz podstawowych spotkania w formie warsztatów – literackie warsztaty językowe gdzie prezentowane są lektury poziomowane (tzw. „graded readers”) w języku angielskim oraz korzyści z ich czytania. Celem spotkań jest propagowanie nauki języka angielskiego poprzez czytelnictwo w tym języku (extensive reading czyli „czytanie dla przyjemności”, które ma znaczący wpływ na poprawę umiejętności i komunikacji w języku angielskim).

Pracownik Biblioteki, anglistka, prowadzi spotkania w języku angielskim na których, przy wykorzystaniu readersów dopasowanych do poziomu grupy przeprowadza zajęcia warsztatowe przy użyciu metody komunikatywnej (nacisk na realne porozumiewanie się w języku angielskim) gdzie uczestnicy ćwiczą wszystkie umiejętności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie) – podejście holistyczne. Przy tej okazji prezentowane są też ogólnie zalety nauki języków obcych, w tym języka angielskiego. Oferta Biblioteki w obszarze literatury w języku angielskim: https://biblioteka.konskie.pl/english-books/

Podczas spotkania prowadząca wykorzystuje prezentacje, narzędzia interaktywne (np. kahoot, mentimeter), fragmenty tekstu, materiały audiowizualne, materiały autentyczne w języku angielskim (np. z BBC, artykuły, nagrania native speakerów-lektorów języka angielskiego itp.).

Kontakt w sprawie warsztatów: Anna Kania, pracownik Centrum Informacji Turystycznej ( w BPMiG Końskie) a.kania@konskie.travel lub zadzwoń do biblioteki +48 41 372 25 05

Przykładowe zdjęcia ilustrujące przebieg warsztatów:

!!!ZAPRASZAMY!!!