English Club

[English below] W naszej bibliotece nie tylko poczytacie po angielsku ale również porozmawiacie w języku Shakespeare’a i przede wszystkim rozwinięcie swoje umiejętności w tym zakresie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oferuje swoim czytelnikom literaturę po angielsku: wersje oryginalne, wersje uproszczone (Graded Readers), wersje polsko-angielskie oraz książki dla dzieci (małych i tych większych). Pozycje książkowe do przejrzenia i wypożyczenia w osobnych kategoriach po wybraniu interesującej nas sekcji z rozwijanej listy zakładki „English Club” w menu głównym. LUB poprzez kliknięcie w hiperłącza powyżej.

Organizujemy regularne spotkania dyskusyjne po angielsku, gdzie chętni anglofile/anglofilki dzielą się swoimi opiniami na różnorakie tematy. Dbamy o to, aby poruszane zagadnienia były ciekawe dla młodzieży a wykorzystywane narzędzia edukacyjne ułatwiały naukę.

Staramy się promować poznawanie języka angielskiego także poprzez wydarzenia takie jak: atrakcyjne konkursy, spotkania z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności, literackie warsztaty językowe czy warsztaty w języku angielskim np. o UE.

Zapraszamy do przygody z książką w języku angielskim!!!


In OUR library you will not only read in English but also talk in the langugae of Shakespeare, which will all in turn improve your skills in this field. Public Library of the Town and Commune of Końskie offers its readers literature in English: original versions, simplified versions (Graded Readers), Polish-English versions and English books for kids. Books are available for viewing and borrowing in separate categories after selecting a given section from a drop-down menu of the English Club tab from the main menu of the library website. OR one can click on the hyperlinks above.

Additionally, we organise regular meetings in English, where fans of the English language share their views on various toipics. We do our best to make the discussed subjects interesting for our youth and used educational tools attractive as well as supportive of their learning.

Moreover, we try to promote learning English through different initiatives such as: competitions, meetings with the European Solidarity Corps volunteers, literary language workshops or thematic ones e.g. about the EU.

Feel invited to experience an adventure with a book in English!!!