Sztuka

CHOCHOWSKI Marian. Dziedzictwo przeszłości. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2009. – 124 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Park miejski im. Tarnowskich w Końskich w grafice Mariana Chochowskiego / Marian Chochowski. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 61 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Wpisane w pejzaż. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2008. – 78 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Zabytki sztuki sakralnej / Marian Chochowski. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 74 s.: rys.; 25 cm. – Końskie – Szkice historyczne)

GĄSSOWSKA Eligia, KAJZER Leszek. Dwór w Modliszewicach koło Końskich. – Kielce: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski, 1990. – 67s., [76] s. tabl. niektóre złożone: fot., plany; 24 cm. – (Peregrinus ; nr 2)

KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T.3. Województwo kieleckie / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff: Z.5. Powiat konecki / [inwentaryzację powiatu koneckiego przeprowadzili: Michalina Kwiczała i in.]. – Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki, 1958. – 42, [3] s., [30]s. tabl.: fot., mapy; 17 cm

KOŃSKIE na dawnej fotografii / [oprac. Jerzy Daniel; Urząd Miasta i Gminy Końskie]. – Końskie; Kielce: „SCRIPTORUM” , 1998. – 60 s. : fot.; 21 cm

KUŹNICE Koneckie 2002: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. – Końskie: Starostwo Powiatowe w Końskich, 2002. – [32] s.: [20] s. fot. kolor.; 16 x 24 cm

SALA Alina. Koneckie krajobrazy. – Końskie: Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich, 1998. – [12] s.: fot. kolor.; 21 x 21 cm

ŚWIĘTOKRZYSKIE krajobrazy: Modliszewice 2002 – wystawa poplenerowa. – Modliszewice: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach: Gospodarstwo Pomocnicze WODR [Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego] w Modliszewicach, 2002. – 24 s.: fot. kolor.; 30 cm