Środowisko geograficzne

AGROTURYSTYKA a problemy społeczne zatrudnienia / praca zbiorowa pod red. Bronisława Burego. – Końskie: TWRP [Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu] „Wszechnica Konecka”, 2002. – 211, [1] s.: fot., tabl.; 24 cm

BUREK Leszek. Na kieleckim słonecznym szlaku: informator o miejscach świątecznego wypoczynku województwa kieleckiego / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Kielcach. – Kraków: Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne, 1964. – 77, [3] s.: il.; 16 cm

DOPIERALSKI Jacek. Góry Świętokrzyskie i Sandomierz : przewodnik turystyczny. – Końskie: Wydawnictwo Geo-Travel, 2010. – 148 s. : fot., mapy ; 21 cm

GÓRY Świętokrzyskie: Szlak im. S. Malanowicza Kużniaki – Sielpia – Końskie – Pogorzałe / tekst Andrzej Fajkosz, Ryszard Garus; zdjęcia Jacek Pernal. – Końskie: Oddział PTTK w Końskich, 1995. – 28 s.: portr., mapy, fot. kolor.; 21 cm. – Bibliogr. s. 27

JANISZEWSKA Lucyna. Edukacja środowiskowa w parku im. Tarnowskich w Końskich. – Końskie: (Centrum Reklamy i Poligrafii „Czech”), 2001. – 82 s.: il., rys., mapy; 26 cm

KOŃSKIE i okolice / tekst Andrzej Fajkosz; zdjęcia Paweł Pierściński. – Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, [1978]. – [48] s.: fot.; 15 x 16 cm

KOŃSKIE i okolice: przewodnik. – Kielce: Agencja „JP”, 1996. – 73, [3] s.: rys., fot., mapa; 20 cm

MASSALSKI Edmund. Góry Świętokrzyskie. – Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1967. – 159, [3] s., [64] s. tabl.: fot.; 17 cm. – (Przyroda Polska)

PRZEWODNIK Konecki 1993 / tekst Sylwester Jedynak; oprac. graf. Marian Chochowski. – Końskie: Społeczna Oficyna Wydawnicza, 1993. – [76] s.; 21 cm

RAPORT o stanie środowiska w województwie kieleckim w roku 1994 / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. – Kielce: POIŚ, 1995. – 99 s.: mapy kolor., 2 pl., wykr.; 24 cm

SZLAKIEM zamków i budowli obronnych / tekst Ryszard Garus; zdjęcia Jacek Pernal. – Kielce: Agencja”JP”, 2002. – [20] s. tabl.: fot., mapa: 22 cm. – (Województwo Świętokrzyskie)

ŚWIĘTOKRZYSKIE krajobrazy / zdjęcia Paweł Pierściński. – Kraków: NORPOL s.c. Bożena Rogusz, Zenon Rogusz, 2001. – [112] s.: fot. kolor.; 26 cm

W DOLINIE Krasnej: przewodnik przyrodniczo – turystyczny / tekst i oprac. graf. Małgorzata i Zbigniew Fijewscy. – Kielce: Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze, 2002. – 43, [1] s.: il. kolor., mapy; 21 cm

ZIEMIA i jej przyjaciele. – Warszawa: Bayer Sp. z o.o.,2001. – 117 s. : fot., il.; 21 cm

ZIEMIA Konecka: przewodnik turystyczny / pod red. Ryszarda Garusa i Wojciecha Paska. – Kielce: Agencja „JP” s.c., 2000. – 120 s.: fot.; 21 cm

ZIEMIA Konecka zaprasza: wypoczynek dla dzieci i młodzieży – Obserwujemy Przyrodę / tekst Małgorzata Tabor, Zbigniew Fijewski; zdjęcia Zbigniew Fijewski, Artur Tabor, Jacek Tabor, Marcin Polak. – Radom: Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze, 2000. – 15, [1] s.: fot. kolor; 29 cm