Zagadnienia gospodarcze

BEDNARSKI Leszek, DZIDUCH Jan. Rolnictwo województwa świętokrzyskiego w procesie przygotowania do integracji z Unią Europejską. – Modliszewice: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2000. – 30, [2] s. : tabl.; 21cm

DORCZ Krzysztof. Koło wodne. – Końskie: Starostwo Powiatowe w Końskich, 2001. – 28 s.: fot. kolor., rys.; 21 cm

DORCZ Krzysztof. Z dziejów rzemiosła w Końskich : (do 1939 roku). – Końskie: LEGA Oficyna Wydawnicza Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2001. – 39 s.: il. kolor.; 26 cm

KOŃSKIE 1994. – Końskie: Urząd Miasta i Gminy w Końskich: Wydawnictwo ART GRAF Końskie Ślipski & Wożniak, 1994. – 23, [1] s.: fot. kolor.; 30 cm

MIASTO i Gmina Końskie: [folder] / Urząd Miasta i Gminy w Końskich. – Kraków: Polskie Centrum Promocji, [2002]. – 34 s.: fot. kolor.; 30 cm. – (Małe Ojczyzny)

PASZKOWSKI Michał. Sielpia i okolice: przewodnik. – Wyd. 2. – Kielce: GLOB-TOUR, 2001. – 32 s.: 8 s. fot. kolor., rys.; 15 cm

PIERŚCIŃSKI Paweł. Staropolski Okręg Przemysłowy. – Kielce: Wydawnictwo SAM-WIL, 2001. – 136 s.: fot. kolor.; 30 cm

POWIAT Konecki / Starostwo Powiatowe w Końskich. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Reklamowe „KONKRET Ż.A.G.” s.c., 2000. – 60 s.: fot. kolor.; 29 cm

PRZETWÓRSTWO mięsne w dobie integracji z Unią Europejską: materiały konferencyjne / red. Leszek Bednarski. – Kielce: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach; Agrolinia 2000 Fundusz Współpracy, 2001. – 132 s.: tab.; 25 cm

105 [STO PIĘĆ] lat „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Końskich 1897 – 2002 / oprac. graf. Paweł Majewski. – Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Promocja Polska, [2002]. – 8, [4] s.: fot.; 30 cm

STRATEGIA Rozwoju Miasta i Gminy Końskie: diagnoza stanu. – Końskie: Urząd Miasta i Gminy w Końskich: Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Organizacji Gospodarczych Rolników w Modliszewicach, 2000. – 110 s.: tab., wykr.; 30 cm. – [maszynopis]

STRATEGIA Rozwoju Powiatu Koneckiego. – Końskie: [Starostwo Powiatowe w Końskich], 2001. -165 s.: tab., wykr.; 30 cm

STRATEGIA Rozwoju Miasta i Gminy Końskie: strategiczne cele i kierunki rozwoju. – Końskie: Urząd Miasta i Gminy w Końskich: Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Organizacji Gospodarczych Rolników w Modliszewicach, 2000. – 98 s.: tab.; 30 cm. – [maszynopis]

TRADYCJE przemysłowe ziemi koneckiej: materiały przygotowane na sesję naukową Końskie, 4-5 października 1991. – Kielce: Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach: Zarząd Miejski Naczelnej Organizacji Technicznej w Końskich, 1991. – 61, [23] s.: rys., tab.; 20 cm

WCZORAJ i dziś pszczelarstwa w Regionie Świętokrzyskim / oprac. Tadeusz Kędracki, Janina Kozak. – Modliszewice: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach; Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach, 1999. – 31, [1] s: [8] s. fot.; 21 cm. – Wydano w rocznicę odchodów 370-lecia Bartnictwa w Regionie Świętokrzyskim

Wczoraj i dziś stąporkowskich odlewni: materiały szkoleniowe do użytku wewnętrznego. – Stąporków: Odlewnia Żeliwa Stąporków im. Rewolucji 1905 r., 1978. – 98, [2] s.: fot., tab.; 21 cm

WIKIERA Marian. Kuźnice i huty starostwa Radoszyce w XV – XIX wieku. – Końskie: ART GRAF, 1996. – 45, [3] s.: plany; 25 cm

ZAGŁĘBIE Staropolskie: przewodnik po zabytkach hutnictwa. -Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1967. – 114 s.: fot., rys., tab.; 17 cm

ZIELIŃSKI Jan. Staropolskie Zagłębie Przemysłowe. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. – 339, [1] s.: tabl., mapy, [11] s. fot.; 24 cm