Historia

100 postaci na 100-lecie Niepodległej : poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2018. – 438 s. : fot. ; 25 cm

ADAMCZYK Marian. Bedlno i okolice : dzieje miejscowości leżących w parafii Bedlno. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2017. – 223 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

ADAMCZYK Marian. Czermno i okolice : historia miejscowości. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2012. – 249 s. : fot., mapy (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

ADAMCZYK Marian. Lipa i Ruda Maleniecka : zarys dziejów od XV do połowy XX wieku. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2019. – 277 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

ADAMCZYK Marian. Mieszkańcy ziemi czermińskiej i fałkowskiej od XVI do XX w. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2015. – 142 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

BANASZEK Tadeusz. Obóz ćwiczeń Barycz. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2011. – 88 s. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm

BANASZEK Tadeusz. Powiat konecki w przygotowaniach obronnych państwa w latach 1921-1939. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2018. – 168 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

BANASZEK Tadeusz. Zarys dziejów garnizonu Końskie w latach 1815-1975. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2012. – 105 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

BARAŃSKI Euzebiusz. Fałków – czasy i ludzie. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2008. – 164 s. : fot. ; 25 cm

BILSKI Mieczysław. Końskie: ziemie, domy, rodziny. – Warszawa: [Centralny Ośrodek Sportu], 1999. – 213, [1] s.: faks., fot., portr.; 22 cm

BORZOBOHATY Wojciech. Jodła: okręg radomsko-kielecki ZWZ-AK 1939-1945. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa: „Pax”, 1988. – 585, [3] s., [112] s. tabl.: faks., fot., mapy, port., rys.; 25 cm. – Bibliogr. s. 513-515

BRZOZOWICZ Artur. Jan Małachowski założyciel miasta Końskie Wielkie: genealogia rodu Małachowskich herbu Nałęcz. – Warszawa: „KONTRAST”, 1997. – 175, [9] s.: il. kolor.; 22 cm

BRZOZOWICZ Artur. Magnateria na koneckich włościach: genealogia rodu Odrowążów, Małachowskich i Tarnowskich. – Warszawa: Kontrast, 2008. – 233 s., [4] s. tabl.: il. ; 24 cm

BRZOZOWSKI Jerzy. Końskie wczoraj i dziś: historia miasta na tle regionu. – Warszawa: Wydaw. Katalogów i Cenników, 1975. – 150, [1] s.: il.; 16 x 24 cm

CHLEBOWSKI Cezary. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie: reportaż historyczny. – Wyd. popr. i rozsz. – Warszawa: Wydaw. Epoka, 1988. – 558, [2] s.: il.; 22 cm

CHOCHOWSKI Marian. Dziedzictwo przeszłości. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2009. – 124 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Park miejski im. Tarnowskich w Końskich w grafice Mariana Chochowskiego. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 61 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Przeminęło w czasie. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2019. – 156 s. : rys. ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Wpisane w pejzaż. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2008. – 78 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

CHOCHOWSKI Marian. Zabytki sztuki sakralnej. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 74 s.: rys.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

DWORZACZEK Włodzimierz. Leliwici Tarnowscy od schyłku XVI wieku do czasów współczesnych. – Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1996. – 224, [36] s.: fot., portr.; 25 cm

FAJKOSZ Andrzej. Kartki z historii Ziemi Koneckiej. – Kielce ; Końskie: Muzeum Regionalne PTTK, 2010. – 223 s. ; 21 cm

FIRKOWSKI Mirosław. Przez trzy kacety. – Łódź: J.Mossakowski & Podmajstrzy, 2006. – 101, [1] s.: il. ; 21 cm

GARBACZ Jan. Dni września 1939 na Ziemi Koneckiej. – Końskie: ART GRAF, 1994. – 72, [5] s., [9] s.tabl.: fot., portr.; 25 cm. – (Ziemia Konecka; Zeszyty historyczne ; nr 6)

GARBACZ Jan. Dni września 1939 roku na Ziemi Koneckiej. – Wyd. 2 rozsz. i uzup. – Końskie: Marek Czech, 1992. – 46 s.: fot., mapy; 21 cm

GĄSSOWSKI Jerzy. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na Ziemi Koneckiej. – ZAWADZKI Henryk Seweryn. Wykopaliska archeologiczne w Końskich w 1925. – Końskie: b.w., 1998 (Końskie: M. Czech). – 60 s.: il., rys.; 23 cm

HEDA Antoni. Wspomnienia „Szarego”. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim, 1991. – 332, [2] s., 15 k. tabl.: il. ; 24 cm

HILLEBRANDT Bogdan. W suchedniowskich i radoszyckich lasach. – Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969. – 89, [3] s., 8 k. tabl.: il.; 19 cm

JANDUŁA Tadeusz. Ocalić od zapomnienia / rys. Marian Chochowski. – Końskie: Avant Garde, 1998. – 3 t. (428 s, 431-899 s, 903- 1194 s.): rys.; 23 cm

JEDYNAK Marek: Robotowcy 1943: Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2007. – 201 s.: fot.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 1: Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2004. – 147 s.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 2: „Mała wojna” majora Hubala. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2005. – 189 s.: fot.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 3: Konspiracja konecka 1939-1943. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 243 s., [14] s. tabl.: fot.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 4: Konspiracja konecka 1939-1945. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2006. – 295 s., [9] k. tabl.: fot.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 5: Konspiracja konecka 1939-1945: Struktury terenowe podobwody i placówki. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2007. – 208 s., [3] k. tabl.: fot.; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KACPERSKI Bogumił, WRONISZEWSKI Jan Zbigniew, WRONISZEWSKI Józef Kazimierz. Końskie i powiat konecki 1939 – 1945. Cz. 6: Konecka księga pamięci. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy , 2008. – 189 s. ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KLOCEK Mariusz. Prześladowanie duchowieństwa katolickiego w Końskich w latach 1939-1989. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2013. – 254 s. : fot. ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

KOŃSKIE: zarys dziejów / [praca zbiorowa pod red. Mariana Wikiery]. – Końskie: Centrum Reklamy i Poligrafii „Czech”, 1998. – 469, [15] s., [182] s. tabl.: fot.; 28 cm

KRZACZYŃSKI T. Z „Robotem” na Końskie…: akcja zgrupowania nr 2 – świętokrzyskich zgrupowaniach partyzanckich AK „Ponury” w Końskich z 31 VIII/1 IX 1943. – Końskie: ART GRAF, 1993. – 35, [12] s.: fot.,; 25 cm . – (Ziemia Konecka; Zeszyty historyczne; nr 3). – Bibliogr.

ŁAWACZ Michał. Mój rodowód: szkice z przeszłości, anegdoty, wspomnienia. – Warszawa: [b.w.], 2009. – 364 s.: fot., il. ; 24 cm

MASTALSKI Lech. Częstochowscy podchorążowie: Dywizyjne Kursy Podchorążych Rezerwy Piechoty w 27 pp w latach 1932-1939. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008. – 488, [2] s.: il. ; 24 cm

MIASTO Końskie: historia, tradycja, zabytki, kultura, biznes, oświata, zdrowie. – [Końskie: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, 1997]. – [18] s.: fot. kolor. + plan miasta Końskie; 22 cm

MIKOŁAJ Szlifierz. Artysta rzeźbiarz (1873-1946). – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2020. – 167 s. : il. ; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

NAWROCKI Krzysztof. Żarnów – wczoraj i dziś: walory ekologiczno-krajoznawcze regionu. – Żarnów: Towarzystwo Przyjaciół Żarnowa: Urząd Gminy w Żarnowie, 1999. – 195, [1] s.: ryc., tab., [20] s. fot. kolor.; 26 cm

PAMIĘTNIKI wojenne i obozowe. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2012. – 255 s.: fot. ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

PIWEK Jerzy. Działalność gospodarcza Małachowskich w XVIII i XIX wieku. – Kielce: [Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Rada Wojewódzka], 1999. – 284, [1] s.; 24 cm

PIWOWARCZYK Marek. Kornica: historia wsi w świetle dokumentów i relacjach świadków od 1916 do 1948 roku. – Końskie: b.w., 2000 (Łódź: M.Color). – 153 s. , [62] s. tabl.: fot.; 24 cm. – Bibliogr. s. 153

RUDZKA-BEDNAWSKA Teresa. Wojną zatrute dzieciństwo : wspomnienia z Gowarczowa. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2012. – 98 s. : fot. ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

RUTKOWSKA Daria. Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich : przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2014. – 232 s. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

SASAL-SADOWSKA Henryka. W poszumie lasów koneckich: tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945. – Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983. – 246, , [1] s., [32] s. tabl.: fot.; 20 cm

SOLARZ Piotr. Dzieje Odrowąża. Cz. 1. – Odrowąż: Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża, 2002. – 58, [2] s.: mapy, rys.; 20 cm

SOLARZ Piotr. Dzieje Odrowąża. Cz. 2. – Odrowąż: Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża, 2005. – 87, [1] s.: mapy, rys.; 20 cm

SOLARZ Piotr. Historia parafii w Odrowążu. – Kielce: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze WAX; Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża, 1999. – 59, [1] s.: mapy, ryc., rys,; 20 cm

100 [STO] lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskie / [autorzy: Tadeusz Cichacki, Jan Dębski, Andrzej Fajkosz]. – Końskie: Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia OSP Końskie, 2000. – 49, [1] s.: fot.; 24 cm

SUŁOWSKI Antoni. U podnóża Gór Świętokrzyskich: z dziejów obwodu Opatów ZWZ-AK 1939-1945. – Warszawa: „Pax”, 1987. – 165, [3] s., [32] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm

SYKULSKI J. Dwaj Poniatowscy w Końskich w 1787 i 1817 roku. – Końskie: ART GRAF, 1993. – 36, [1] s.; 25 cm. – (Zeszyty historyczne;nr 2). – Reprint, oryg.: [Grodno: J. Lubicz, 1933]

SZYNDLER Bartłomiej. Końskie w czasie powstania kościuszkowskiego . – Końskie: ART GRAF, 1994. – 34, [1] s., [4] s. tabl.: fot.; 25 cm. – (Ziemia Konecka; Zeszyty historyczne ; nr 7)

TUCHOLSKI Jędrzej. Cichociemni. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1985. – 561, [ 1] s.: faks., fot., portr.; 25 cm. – Bibliogr. s. 527-[530]. – Indeksy

TWORZYAŃSKI Bojomir. Tak jak pamiętam: AK Ziemia Konecka i Nowogródzka 1939-1945. – [Łódź: Bojomir Tworzyański], cop. 1995. – 259, [1] s.: fot., portr.; 20 cm

WERENS Agnieszka. Antoni Borowiec : zapomniany artysta. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2012. – 156s. : fot., portr. ; 24 cm.

WERENS Agnieszka. Czarniecka Góra. Historia uzdrowiska. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2005. – 24, [31] s., [7] k. tabl.: fot. (w tym kolor.); 24 cm. -(Końskie – Szkice historyczne)

WERENS Agnieszka. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2009. – 77 s.: fot. (w tym kolor.); 24 cm. -(Końskie – Szkice historyczne)

WE WŁOŚCIAŃSKIM Mniowie: monografia historyczno-gospodarcza gminy Mniów / red. Eugeniusz Kosik. – Kielce: Urząd Gminy Mniów, 1999. -258, [4] s.: tab., rys., mapki, fot., [10] s. fot. kolor.; 23 cm. – Bibliogr. s. 252-253

WILCZUR Jacek. Ojczyzna nie udziela urlopów: nie przeminie z wiatrem. – Warszawa: „Cinderella Books”, 1997. – 262, [2] s. faks.. fot., ; 21 cm. – (Bez Retuszu)

WILCZUR Jacek. Sosny były świadkami: Ziemia konecka w latach 1939-1945. – Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982. – 322, [2] s., [32] s. tabl.: fot., portr. ; 21 cm

WIŚNIEWSKI Jan. Monografia Dekanatu Koneckiego. – Końskie: ART GRAF, 1993. – [17], 102-138, [2] s., [5] s. tabl.: fot.; 25 cm. – (Zeszyty historyczne; nr 4). – Reprint, oryg.: Radom: „Jan Kanty Trzebiński”, 1913

WIŚNIEWSKI Jan. Monografia Dekanatu Koneckiego. – Kielce: Jedność, 2000. – 567, [1] s.: fot. rys.; 21 cm. – Reprint, oryg.: Radom: „Jan Kanty Trzebiński”, 1913

WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Życie w ciekawych czasach. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2009. – 259, [1] s., [12] k. tabl.: fot.; 25 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

WRONISZEWSKI Jan Zbigniew. Życie w ciekawych czasach. Cz. 1. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2010. – 254 s., [12] k. tabl.: fot. ; 24 cm. – (Końskie – Szkice historyczne)

WRONISZEWSKI Jan Zbigniew, WRONISZEWSKI Józef Kazimierz. Konecki Wrzesień. – Końskie: „Arslibris” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2010. – 72 s. : fot. ; 24 cm

WSZYSTKO, co nasze? / praca zbiorowa pod red. Artura Brzozowicza i Jerzego Surmaczyńskiego. – Warszawa: [b.n.], 2001. – 106, [6] s.: fot., ; 21 cm

ZASŁUŻENI w walce na Kielecczyźnie / autorzy tekstów: Tadeusz Hozer i in.. – Kielce: Wydział Ideologiczny i Informacji KW PZPR , [1986]. – 80 s.: fot.; 21 x 30 cm

ZAWADZKA Halina. Ucieczka z getta. – Warszawa: „Karta”, 2001. – 168, [1] s., 6 s. tabl.: fot.; 21 cm. – (Żydzi Polscy)

ZAWADZKI Henryk. Fabryka broni w Końskich – Pomykowie. – Końskie: ART GRAF, 1993. – 22 s., [4] s, tabl.: fot.; 25 cm. – (Zeszyty historyczne; nr 1)

ZAWADZKI HENRYK. Koneckie powozy. – Końskie: ART GRAF, 1994. – 36, [1] s., [6] s, tabl.: fot.; 25 cm. – (Zeszyty historyczne; nr 5)

ZAWADZKI Henryk. U boku „Ponurego”: Toruńczyk Waldemar Szwiec ps. „Robot” – bohater Kielecczyzny. – [Toruń]: Towarzystwo Miłośników Torunia, 1992. – 114, [2] s., [8] s. tabl.; portr.; 19 cm

ZAWADZKI Wojciech. Przedborski wrzesień: Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r. – Bydgoszcz: PM LOGO; Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego, 2004. – 159 s.,: fot., portr.; 20 cm

ŻYCIE, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego / pod red. Krzysztofa Zemeły i Grzegorza Miernika. – Skarżysko-Kamienna: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 1999. – 298 s., : fot., portr.; 21 cm