Wsparcie finansowe

.:2023:. 

W 2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotacje w wys. 10 769,00  na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
W tym samym roku w trakcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych Biblioteka Publiczna w Końskich otrzymała dotację w wysokości 2 692,00 zł.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

.:2022:. 

W 2022 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotacje w wys. 16 154 oraz 5 385 zł  na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” .
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

.:2021:. 

W 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotację w wys. 18800 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” .
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

 

.:2020:. 

W 2020 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotację w wys. 11 846 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Loga

.:2019:. 

W 2019 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotację w wys. 14 539 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

.:2018:. 

W 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotację w wys. 12 932 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Loga

.:2017:. 

W 2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotację w wys. 14 335 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Loga

.:2016:. 

W 2016 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego  otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

Zgodnie z Umową Nr 00063/16/IB/IK z dnia 31.05.2016 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego otrzymała 240 000 zł na zadanie pod nazwą
„Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia”. Wkład własny do tego projektu wyniósł 80 000 zł. Łącznie dokonano zakupów wyposażenia za 320 000 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu biblioteka nabyła meble za 211 000 zł i sprzęt komputerowy, urządzenia elektryczne oraz oprogramowanie za 109 000 zł. Program jest nadzorowany i realizowany przez Instytut Książki.

logotypy-moczarski

 

  • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – kwota dotacji:  14 858

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

logo_mkidn

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach

Biblioteka uzyskała wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Kielcach.
Dofinansowanie dotyczy zadania
Konkurs fotograficzny pn. ZANURZENI  W PRZYRODZIE”.
Kwota dofinansowania  – 4720 zł

logo_wfosigw_large-300x300

.:2015:.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie otrzymała:

Dotację celową na Zakup nowości wydawniczych (25 500 zł) w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 ,jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek

 

 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach

W wyniku podpisanych w dniu 17 lipca umów z WFOŚiGW w Kielcach Biblioteka Publiczna
w Końskich uzyskała wsparcie finansowe.

Uzyskane dofinansowanie dotyczy realizacji zadań:
Rozbudowa zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii – dotacja w wysokości 3000 zł ;
– „Konkurs fotograficzny ZANURZENI W PRZYRODZIE” – dofinansowanie w kwocie 5000 zł

.:2014:.

Biblioteka uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach

W wyniku podpisanych w dniu 26 czerwca umów z WFOŚiGW w Kielcach Biblioteka Publiczna w Końskich uzyskała wsparcie finansowe. Wnioski o dofinansowanie dotyczyły rozbudowy zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii oraz dofinansowania nagród w popularnym konkursie „Zanurzeni w przyrodzie”, którego XI edycja została ogłoszona przed wakacjami. Uzyskane dofinansowanie dotyczy:
– rozbudowy zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii – dotacja w wysokości 3000 zł (75% kosztów kwalifikowanych),
– dofinansowanie zadania „Konkurs fotograficzny ZANURZENI W PRZYRODZIE” – 5000 zł (75,26% kosztów kwalifikowanych).logo

.:2013:.

Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach następujących zadań o zasięgu ponadlokalnym:
– Konkurs fotograficzny pn. ZANURZENI W PRZYRODZIE – dotacja w wys. 3750 zł
– Rozbudowa zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii – dotacja w wys. 3000 zł

.:2012:.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie otrzymała w 2012 r.dotacje celowe na realizację działań:

Zakup nowości wydawniczych (14 000 zł) W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek (20 000 zł) Ze środków Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Rozbudowa zbiorów bibliotecznych z dziedziny ekologii – dofinansowanie zadania o zasięgu ponadlokalnym – dotacja w wys. 4.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”

Konkurs fotograficzny ZANURZENI W PRZYRODZIE (IX edycja) – dofinansowanie zadania o zasięgu ponadlokalnym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach