Nauka, oświata, kultura

BIBLIOTEKA Publiczna Miasta i Gminy Końskie 1922-1997. – Końskie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie, 1997.-40 s.: fot., exlibrisy; 21 cm

40 [CZTERDZIEŚCI] lat Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Końskich (1945-1985). – Końskie: [Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Końskich], 1985.-92 s.: fot.; 21 cm

DZIEDZICTWO kulturowe a rozwój społeczności lokalnej: [materiały z Seminarium Oświatowo – Samorządowego Sielpia 6-7 X 1999] / pod red. Bronisława Burego. – Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2000. – 94 s., 4 s. tabl.: fot.; 24 cm

DZIEJE koneckiego gimnazjum i liceum 1915-1995 / pod red. Adama Massalskiego. – Końskie: Kieleckie Towarzystwo Naukowe: I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Naukowej w Końskich, 1995. – 266, [22] s.: fot., tab.; 26 cm

DZIEJE szkoły w latach 1945 – 1982 w kalejdoskopie historii miasta. – Końskie: Komitet Organizacyjny Zjazdu Uczniów i Absolwentów Liceum Ekonomicznego im. gen. Karola Świerczewskiego w Końskich, 1985. – 150, [2] s.: [15] s. fot.; 21 cm. – (40 lat LE)

LISOWSKA Edyta. Biblioteki Publiczne byłego Koneckiego Rejonu Bibliotecznego w latach 1975-1995. 1997, 140 s., bibliogr. Praca magisterska ( 1997). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. Promotor: dr Kazimierz Warda.

PACAK Joanna. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie i jej działalność w latach 1975-1995. 1998, 119, [7] s. , bibliogr. Praca magisterska ( 1998). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. Promotor: dr Kazimierz Warda

POLAK Jan. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Końskich. – Końskie: Jan Polak, 1992. – 152, [4] s.: il., err.; 21 cm

TOMTAS Maria. Dzieje i rozwój Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Końskich w latach 1945-1974. 1979, 179 s., bibliogr. Praca magisterska ( 1979). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Historii. Zakład Bibliotekoznawstwa. Promotor: dr Czesław Erber

URBAŃSKI Krzysztof. Muzeum Walk Partyzanckich na Kielecczyźnie im. Mieczysława Moczara w Jóźwikowie. – Wyd. 2. – Kielce: Muzeum Narodowe, 1988. – 39, [1] s.: il.; 20 cm