Marian Wikiera „Kurier Jan Ciaś Kula. Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej”

Okładka Wikiera Jan Ciaś

Książka opisuje postać kuriera Jana Ciasia pochodzącego z podkoneckiej wsi Rogów. Autor przypadkiem znalazł wzmiankę o J. Ciasiu z Rogowa (pow. konecki) na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego i zaintrygowany rozpoczął poszukiwanie bliższych informacji. Postać kuriera MSW Jana Ciasia była krótko opisana przez J. Tucholskiego w Spadochroniarzach oraz w opracowaniach W. Grabowskiego. Dzięki pomocy sołtysa Rogowa autorowi udało się odnaleźć córkę J. Ciasia i jego siostrzeńca, którzy udostępnili wiele cennego materiału dokumentalnego, fotograficznego oraz napisane wspomnienia. Szeroko zakrojona kwerenda w bibliotekach i archiwach pozwoliła uzupełnić i usystematyzować informacje.  Książka to nie tylko historia cichociemnego – kuriera Jana Ciasia „Kuli” –  jednego  z 28 emisariuszy i kurierów Rządu Polskiego na Uchodźstwie, zrzuconych na terytorium okupowanej Polski w latach 1941-1944,  ale także przedstawienie skróconych biogramów ponad 50 spadochroniarzy AK, którzy w różnych okolicznościach poznawali Ziemię Konecką. Tekst zawiera m.in. zestawienie ekip wszystkich skoczków, uzupełnione informacją zawierającą rok urodzenia i datę śmierci każdego skoczka oraz  krótką informację o losach skoczków po wojnie. Autor przybliża trzy ekipy operacji powietrznych, w ramach których skoczkowie lądowali na Ziemi Koneckiej i dwóch skoczków, którzy w tych okolicach zginęli śmiercią spadochroniarza. Opisuje sylwetki  i szlak bojowy cichociemnych, dla których Ziemia Konecka stanowiła pole walki. Książka zawiera również informacje o formach upamiętnienia  Cichociemnych na Ziemi Koneckiej.

Końskie 2018

ISBN 978-83-951702-0-1

Cena 30 zł KUPUJĘ