O nas

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oferuje:

– literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych; księgozbiór popularno- naukowy z różnych dziedzin wiedzy;
– czasopisma bieżące;
– zbiory regionalne;
– zbiory audiowizualne;
– informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;
– wypożyczanie międzybiblioteczne;
– zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;
– różne formy działalności kulturalnej: wystawy, spotkania autorskie, spotkania z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, konkursy i in.;
– odpłatne usługi ksero;

Wypożyczalnia dla dorosłych

Dysponuje bogatym księgozbiorem. Udostępnia literaturę piękną polską, obcą i literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy. Posiada m.in. szeroki zestaw wydawnictw informacyjnych, podręczników akademickich, książek o tematyce ekologicznej oraz bogatą kolekcję lektur szkolnych. Oferuje bieżące nowości wydawnicze. Udziela informacji.
Przy Wypożyczalni aktywnie działa Dyskusyjny Klub Książki.

Czytelnia

Udostępnia na miejscu księgozbiór naukowy, popularnonaukowy i regionalny. Posiada bogaty zbiór książek o tematyce ekologicznej, wydawnictw informacyjnych oraz podręczników akademickich. Prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną (na życzenie czytelników sprowadza do czytelni materiały, których brakuje w zbiorach bibliotek koneckich), udostępnia zbiory multimedialne i świadczy usługi ksero. Oferuje czasopisma bieżące. Prowadzi działalność informacyjną – udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Pomaga w wyszukiwaniu źródeł bibliograficznych na dany temat. Prowadzi działalność popularyzatorską, m.in.: spotkania autorskie, wystawy, tematyczne lekcje biblioteczne.

WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH W CZYTELNI BIBLIOTEKI

Prenumerata
1. Dziennik Gazeta Prawna
2. Echo Dnia
3. Gazeta Polska
4. Gazeta Wyborcza
5. Rzeczpospolita
6. Aura
7. Bibliotekarz
8. Bloomberg Businessweek Polska
9. Claudia
10. Cogito
11. Cztery Kąty
12. National Geographic Traveler
13. Newsweek Polska
14. Nowe Książki
15. Mój piękny ogród
16. Murator
17. PC World Komputer
18. Polityka
19. Polityka Społeczna
20. Poradnik Bibliotekarza
21. Poradnik Domowy
22. Przegląd Biblioteczny
23. Świat Nauki
24. Świat Wiedzy
25. Tygodnik Konecki
26. Uważam Rze
27. Voyage
28. Wiedza i Życie
29. Wprost

Dary
1. Angora
2. Aktualności Rolnicze
3. Świętokrzyskie
4. Ziemia Odrowążów

Filia dla dzieci

Dysponuje bogatym księgozbiorem dla dzieci i młodzieży. Udostępnia literaturę piękną i popular- nonaukową. Posiada podsta- wowe wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe. Oferuje czasopisma dla dzieci i młodzieży. Udziela informacji bibliotecznych. Prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem, m.in. tematyczne prezentacje multimedialne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Filia posiada wydzielony kącik malucha wyposażony w atrakcyjne dla najmłodszych gry i zabawki. Dodatkowe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają żywe zwierzęta – dwie papugi nimfy i żółw wodno-lądowy.

WYKAZ CZASOPISM DOSTĘPNYCH W FILII DLA DZIECI

1. Barbie
2. Księżniczka
3. Kubuś Puchatek
4. Kumpel
5. Świerszczyk
6. Victor Gimnazjalista
7. Victor Junior