Wojciech Zawadzki. Tropem „Błyskawicy”. Historia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej

Wojciech Zawadzki opublikował już w naszym bibliotecznym Wydawnictwie w 2017 roku „Tajemnice Diablej Góry”.  Książka ta opowiada o wojennych losach partyzantów: Stefanii Firkowskiej z Końskich i Tadeusza Bartosiaka z Tomaszowa Mazowieckiego. Tadeusz Bartosiak w czasie wojny i w konspiracji używał pseudonimu „Tadeusz”, a kontynuował po wojnie walkę jako tzw. żołnierz wyklęty pod ps. „Wilk”.

W swojej nowej książce autor opisuje okoliczności i genezę powstania oraz dalsze losy partyzanckiego oddziału „Błyskawica”, włączonego do 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Pułk ten powstał ok. 15 lipca 1944 r., na bazie oddziałów partyzanckich i dywersyjnych Inspektoratu Piotrkowskiego AK, jako element akcji „Burza” i działał w lasach koneckich i przysuchskich do listopada1944 r.

Końskie 2022

Cena 30 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).