E. BARAŃSKI, ” Fałków – czasy i ludzie”, Końskie 2008

falkowMonografia Fałkowa, której autorem jest regionalista i twórca muzeum etnograficzno-historycznego w Fałkowie. W opracowaniu przedstawione są wydarzenia związane z historią Fałkowa, szczególnie z okresu I i II wojny światowej. Autor omawia różne aspekty życia społeczno-gospodarczego, opisuje m.in. obiekty sakralne i kultu religijnego, cmentarz, szkoły i placówki oświatowe a także przedstawia historię lokalnego pożarnictwa, służby zdrowia, komunikacji, rzemiosła i firm.

Cena 28 zł.

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).