Premiera nowej książki w bibliotecznym wydawnictwie Arslibris

Daria Rutkowska

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego można już nabyć nową pozycję książkową bibliotecznego wydawnictwa. Książka jest zatytułowana: „Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich. Przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków”. Jej autorką jest urodzona w Końskich Daria Rutkowska, absolwentka historii sztuki i pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, doktorantka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka specjalizuje się w historii sztuki sakralnej XIX i XX wieku. Książka jest zmodyfikowaną i rozszerzoną pracą magisterską, która zainteresowała konecką Bibliotekę. Dzięki dużym wartościom poznawczym Biblioteka postanowiła wydać ją w formie książkowej.

Książka opisuje dzieje budowy i przebudowy koneckiej świątyni od czasów biskupa Iwona Odrowąża (XIII w.), pożar kościoła i jego odbudowę po roku 1492, a następnie etapy przebudowy bryły i wnętrza kościoła od 1898 roku, kiedy to rozpoczęto projektowanie obecnej struktury budowli, aż do 1913 roku, kiedy to jako jedną z ostatnich prac budowlanych i remontowych było zamontowanie zegara na wieży kościelnej.

Konecka Kolegiata jest nierozerwalnie związana z historią naszego miasta, historią rodów magnackich i szlacheckich, kolejnymi konfliktami zbrojnymi przetaczającymi się przez Końskie. Autorka zamieszcza w książce dokumenty i opisuje zdarzenia z historii przebudowy koneckiej świątyni, analizując jej przebudowę z pozycji historyka sztuki, ale także zamieszczając nieznane do tej pory ciekawostki związane z projektowaniem, budową, finansowaniem i przygodami związanymi ze zwykłą niesolidnością budowniczych kościoła.

Trzon pracy tworzy obszerna, szczegółowa rekonstrukcja prac dokonywanych na przełomie XIX i XX wieku, związanych z jej znacznym powiększeniem, wykorzystująca liczne dokumenty, listy i zachowane rysunki, do których dotarła autorka. Rozważania na temat rozbudowy są o tyle ciekawe, że zagadkowy pozostaje twórca pierwotnego projektu z 1898 r. Obszerny tekst uzupełnia wyczerpujący katalog wystroju i wyposażenia kościoła oraz aneksy prezentujące historyczne dokumenty. Praca może stanowić świetny przewodnik pozwalający w pełni poznać strukturę kolegiaty w Końskich, ciekawe fakty z jej historii oraz mieszkańców Końskich inicjujących rozbudowę górującej nad naszym miastem najbardziej charakterystycznej budowli Końskich.

Książkę w cenie 25 zł można nabyć w Bibliotece Publicznej w Końskich (Park Miejski).

Okładka Kolegiata