Przedstawiamy nasze nowe dzieło! „Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej” oraz grę terenową „Odkoduj Bohatera”.

Zrzut ekranu 1

Projekt wyceniany na łączną kwotę 10 100 zł uzyskał grant w 2021 r. w ramach XIII edycji konkursu Patriotyzm Jutra został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Kwota dofinansowania to 9 000,00 zł. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego Muzeum Historii Polski jest operatorem od 2009 roku. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej. Projekt realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego przy współpracy Centrum Informacji Turystycznej w Końskich. Partnerami w realizacji projektu są: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Fundacja Pamięć i Niepodległość.

Zrzut ekranu 6

W ramach projektu powstała strona internetowa https://biszk.pl/ czyli Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej, który w sposób przejrzysty i czytelny prezentuje sylwetki osób związanych z  Ziemią Konecką, biografie wybitnych, bohaterskich, zasłużonych, wyjątkowych, wyróżniających się postaci Ziemi Koneckiej zaangażowanych w walkę oraz rozwój ekonomiczny i kulturalny naszego regionu oraz naszej Ojczyzny.

Konskie odkoduj bohatera ulotka 2021 brązowa-1

Gra terenowa “Odkoduj bohatera” powstała w oparciu o stronę internetową https://biszk.pl/. Stanowi atrakcyjną formę poznania lokalnych bohaterów, których nazwiska znalazły się na kartach ogólnopolskiej historii. Gra prowadzi uczestników ulicami miasta Końskie uwzględniając odwiedzenie zabytków, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych i pomników. Zastosowane w grze nagrania audio to relacje uczestników różnych wydarzeń historycznych, zostały przygotowane z dbałością o właściwą narrację lektorską i stanowią doskonałą lekcję historii. Pierwsza edycja gry odbyła się w październiku 2021 r. Udostępnienie niezbędnych do gry materiałów na stronie internetowej https://biszk.pl/ pozwala na jej rozegranie w dowolnym czasie.

Projekt kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, osób zainteresowanych historią Końskich, w tym młodzieży szkolnej, a także osób starszych. Strona jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niedowidzące). Będzie rozwijana także po zakończeniu realizacji projektu. Intencją realizujących projekt jest podjęcie współpracy z regionalistami i mieszkańcami Ziemi Koneckiej w granicach terytorialnych  dawnego powiatu koneckiego z końca XIX wieku. Ówczesny powiat był rozległym obszarem: od Pilicy z Przedborzem, aż po Szydłowiec. W skład liczącego wtedy 1883 km² powiatu wchodziło 18 gmin: Bliżyn, Borkowice, Chlewiska, Czermno, Dobromierz, Gowarczów, Grodzisko (z siedzibą w Radosce), Góry Mokre, Kamienna (od 1905 r.), Końskie, Duraczów (z siedzibą w Pomykowie), Miedzierza (z siedzibą w Królewcu, potem w Smykowie), Niekłań (z siedzibą w Odrowążu), Pijanów (z siedzibą w Słupi), Przedbórz, Ruda Maleniecka, Skotniki i Szydłowiec. Mamy nadzieję, że taki portal biograficzny będzie służył publikacji kolejnych biogramów, co umożliwi zainteresowanym zgłębianie lokalnej historii, a przekazującym materiały osiągnięcie satysfakcji z nawiązania współpracy i przyczynienia się do wzbogacenia wiedzy o historii Ziemi Koneckiej i Konecczan. Zachęcamy do współpracy. Każdy może być współredaktorem naszego Słownika. Pamiętamy przecież wielu zmarłych już bohaterów czasu pokoju: lekarzy, nauczycieli, samorządowców, dyrektorów, artystów, sportowców i innych zasłużonych dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

biszk biszk.pl