STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ. ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Podstawowe CMYKZ A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie, obejmujące zagadnienia związane z pozyskiwaniem dotacji do 5.000 zł przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

– główne założenia projektu,

– kto może ubiegać się o mikro dotację?,

– ograniczenia i bariery w pozyskiwaniu wsparcia,

– zasady udziału w projekcie dla poszczególnych inicjatyw,

– metody rozliczenia otrzymanej dotacji,

– sposoby monitorowania i dokumentowania rezultatów,

– omówienie formularzu składania wniosków o mikro dotację oraz jego obsługa,

– przekształcanie grup nieformalnych w Stowarzyszenie bądź Fundację (korzyści, procedury, przepisy),

– zapoznanie z metodą oceniania wniosków aplikacyjnych i kartą oceny.

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul Staszica 2

Data szkolenia: 31 lipca 2014 r. (dzień I), 8 sierpnia 2014 r. (dzień II)

Godzina: 14.00 – 18.00 (z przerwą kawową)

Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela:

Joanna Bocheńska

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR)

Biuro terenowe w Końskich

ul. Spółdzielcza 16 a

tel. 41 372 41 05

e-mail: j.bochenska@sir.com.pl

www.fio.sir.com.pl

www.sir.com.pl

Granty – FIO