Tydzień Bibliotek 2024

Rozpoczynamy obchody XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach od 8 do 15 maja z inicjatywy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, pod hasłem „Biblioteka. Miejsce na czasie” popularyzujemy książkę, czytelnictwo i biblioteki, jako miejsce nadążające za szybkim rozwojem technologii, a nawet z technologią konkurujące szeroką ofertą tradycyjnych sposobów twórczego spędzania czasu wolnego. Z korzyścią dla sztuki, nauki i kulturalnej rozrywki.