Wojciech Jaworski „Legalne organizacje społeczne w powiecie koneckim do 1914 roku”

Okładka JaworskiKsiążka opisuje legalnie działające organizacje społeczne w Końskich oraz na Ziemi Koneckiej na przełomie XIX i XX wieku. Obrazuje proces liberalizacji prawa na ziemiach zajętych przez zaborców oraz proces powstawania organizacji zrzeszających polskich rzemieślników i urzędników, rolników oraz innych powstawania pierwszych placówek oświatowych.

 

 

 

Końskie 2015

Cena 5 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).