Zapraszamy na wystawę malarstwa Gerarda Desputa

Gerard Desput PlakatGerard Desput urodził się w Piotrkowie Trybunalskim w 1934 r., zmarł w Warszawie w 2008 r. Studia artystyczne rozpoczął w 1953 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Po ukończeniu pierwszego roku studiów, w ramach wymiany studentów wyjechał do Chin, gdzie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, na wydziale grafiki (1954-1959). W czasie studiów uczestniczył w wielu plenerach w różnych prowincjach Chin.
Po powrocie do kraju uprawiał malarstwo i grafikę, współpracował z wieloma  wydawnictwami i miesięcznikami, m.in.: „Chiny”, „Polska”, „Nasza Ojczyzna”. Projektował plakaty, okładki do książek, ilustracje. Z miesięcznikiem „Kontynenty” był związany od pierwszego do ostatniego numeru, projektując jego szatę graficzną. Nie zaniedbywał malarstwa, czego dowodem są liczne wystawy w kraju i za granicą.
Zapraszamy w dniu 5 maja (czwartek) o godz. 17.00 do Galerii Biblioteki Publicznej w Końskich (Park Miejski).