P. Kałwiński, „Spacer po Końskich”, Końskie 2006

spacerWiersze związane tematycznie z miastem Końskie. Stanowią swoisty, poetycki zapis wędrówki po zakątkach Końskich w formie nostalgicznych refleksji związanych z zabytkami i przeżyciami osobistymi autora.

Cena 10 zł. KUPUJĘ