P. Kałwiński, „Spacer po Końskich”, Końskie 2006

spacerWiersze związane tematycznie z miastem Końskie. Stanowią swoisty, poetycki zapis wędrówki po zakątkach Końskich w formie nostalgicznych refleksji związanych z zabytkami i przeżyciami osobistymi autora.

Cena 10 zł.

 

 

 

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).