Apel do mieszkańców!

Silhouette of an audience

Zespół redakcyjny powołany w związku z obchodzonym w bieżącym roku jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości apeluje o zgłaszanie kandydatur do grona wybitnych postaci związanych z miastem Końskie i Ziemią Konecką. Celem prac Zespołu jest stworzenie Pocztu 100 postaci zasłużonych dla Ziemi Koneckiej na 100-lecie odzyskania niepodległości, wydanego w formie książki, prezentacji multimedialnej oraz w celu zorganizowania wystawy tematycznej.

W ramach tych zamierzeń przystąpiono do prac redakcyjnych nad stworzeniem listy osób zasługujących na znalezienie się w gronie wybitnych postaci związanych z historią naszego miasta. Na potrzeby prac zespołu określono podstawowe warunki, brane pod uwagę przy typowaniu do Pocztu. Powinny się w nim znaleźć tylko osoby nieżyjące. Nie jest warunkiem koniecznym zamieszkiwanie czasowe lub stałe na Ziemi Koneckiej. Proponowane postaci powinny za to spełnić warunek wpisania się swoimi czynami czy przedsięwzięciami w historię i rozwój Ziemi Koneckiej, wywrzeć swoją działalnością lub postawą duży wpływ na życie społeczne, gospodarcze i duchowe mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Znajdą się w tym gronie z całą pewnością osoby związane z wojskowością, ruchem oporu, wybitni księża, prawnicy, działacze społeczni, sportowcy, krajoznawcy, lekarze, literaci, artyści oraz przedstawiciele wielu zawodów lub środowisk. Liczba 100 w tytule nie oznacza, że jest to wartość nieprzekraczalna. Ilość postaci, które znajdą się w publikacji może być większa. Ponadto zapewniamy, że przez kolejne lata prace nad aktualizacją i uzupełnieniami do książki będą kontynuowane.

W związku ze szczególną wagą przedsięwzięcia Zespół redakcyjny postanowił wystosować apel do mieszkańców oraz wszystkich osób zainteresowanych historią miasta Końskie o zgłaszanie propozycji kandydatów do zamieszczenia w tym opracowaniu. Propozycje powinny być uzasadnione i udokumentowane do tego stopnia, aby można było sporządzić na potrzeby opracowania wiarygodną biografię zgłaszanych postaci. Przy wnoszeniu propozycji należy brać pod uwagę wkład typowanej postaci w odzyskanie niepodległości, walkę o wolność, troskę o rozwój regionu, poprawę warunków życia  mieszkańców lub inną formę służby dla lokalnej społeczności, dzięki której można tę postać uznać za ponadprzeciętną.

Prace zespołu historycznego koordynuje konecka Biblioteka Publiczna. W jego pracach bierze udział wielu pasjonatów historii regionalnej, osoby upowszechniające wiedzę historyczną o Ziemi Koneckiej w formie artykułów, książek, portali internetowych lub są zaangażowane w działalność instytucji oraz organizacji pielęgnujących wiedzę o historii regionu. Na propozycje kandydatur wraz z notką biograficzną oczekujemy do 15 maja 2018 r. Można je zgłaszać do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie osobiście lub mailowo na adres biuro@biblioteka.konskie.pl