Dzień bibliotekarza i obchody Tygodnia Bibliotekarstwa i Bibliotek w Końskich

W ramach obchodów XX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK koneccy bibliotekarze zaprosili władze koneckiego samorządu władze powiatu koneckiego oraz władze powiatowe na uroczyste seminarium dla bibliotekarzy z bibliotek na terenie powiatu koneckiego. W programie uroczystości przewidziano okolicznościowe życzenia od władz samorządowych dla bibliotekarzy, a także zaprezentowanie nowości wydawniczych bibliotecznego Wydawnictwa ARSLIBRIS. Korzystając z okazji zgromadzenia licznego grona bibliotekarzy oraz młodzieży szkolnej przedstawiono zebranym Małgorzatę Dębską, mieszkankę Końskich,  autorkę wydanych niedawno trzech powieści obyczajowych: „Kiedyś, może nigdy”, „Można się spóźnić” i „Bramy do N.”, zapraszając na spotkanie autorskie tej autorki. Podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymała także odchodząca na emeryturę Małgorzata Mastalerz. Przez wiele lat pełniła ona funkcję kierownika Biblioteki Gminnej w Gowarczowie.

Gości zgromadzonych na seminarium powitał dyrektor BPMiG Końskie Dariusz Kowalczyk. Władze samorządowe reprezentował burmistrz Krzysztof Obratański oraz jego zastępca Krzysztof Jasiński. Powiat konecki reprezentował Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną reprezentowała kierowniczka Działu Metodyki, Szkoleń i Analiz pani Małgorzata Winkler.

Jako pierwszy punkt programu zaprezentowano premierę książkową w Wydawnictwie bibliotecznym Arslibris. Tadeusz Banaszek opowiadał o pracy nad książką Powszechna Organizacja SŁUŻBA POLSCE w powiecie koneckim.  W drugiej części spotkania Magdalena Weber z BPMiG Końskie przypomniała w formie prezentacji multimedialnej prace bibliotekarzy i lokalnych pasjonatów historii nad książką  „Mikołaj Szlifierz. Artysta rzeźbiarz (1873-1946)”. Jej prezentacja pt. „Pasja odkrywania postaci związanych z regionem na przykładzie książki” ukazywała nowoczesne sposoby przeszukiwania źródeł historycznych i archiwów udostępnianych w Internecie na podstawie poszukiwań informacji dotyczących postaci Mikołaja Szlifierza, artysty rzeźbiarza z podkoneckiego Rogowa.

Seminarium towarzyszyła wystawa „Różne spojrzenia”  –  ukazująca prace plastyków amatorów warszawskiego Klubu AS przy SBM TORWAR.