Tadeusz Banaszek – Powszechna Organizacja „SŁUŻBA POLSCE” W POWIECIE KONECKIM W LATACH 1948-1955

Tadeusz Banaszek wydał dotychczas w bibliotecznym Wydawnictwie ARSLIBRIS  trzy książki, a mianowicie „Obóz ćwiczeń Barycz”„Zarys Dziejów Garnizonu Końskie w latach 1815-1975” oraz „Powiat konecki w przygotowaniach obronnych pańtwa w latach 1921-1939”. W opisywanej w tym miejscu nowej książce autor skupia się na powojennej organizacji  „Służba Polsce”, uchodzącej za propagandową i bardzo upolitycznioną metodę czynnego wychowania młodzieży według socjalistycznych wzorców ideowych. Można znaleźć w książce następujące zagadnienia: przysposobienie wojskowe społeczeństwa w II Rzeczypospolitej oraz w latach 1945-1947. Organizacja przysposobienia wojskowego w II Rzeczypospolitej. Działalność Ochotniczych Drużyn Roboczych i Junackich Hufców Pracy. Organizacja przysposobienia wojskowego po zakończeniu drugiej wojny światowej (1945-1947). Uwarunkowania powstania i działalności Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, jej geneza i struktura organizacyjna, a także działalność SP na terenie Powiatu Koneckiego.

Końskie 2022

Cena 25 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).