Radosław Nowek. Banditenstadt. Wojna i miłość

Radosław Nowek to debiutant w naszym Wydawnictwie bibliotecznym. Jego powieść o Końskich w czasie II wojny światowej to nie tylko próba ukazania naszego miasta w czasie dramatycznego okresu kampanii wrześniowej, walk oddziału majora Hubala, oddziałów Robota, Nurta, Ponurego i Hedy „Szarego”. Jest to przede wszystkim opowieść o tragicznej miłości  Zygmunta i Basi. W tle ich miłości, która wybuchła wraz z wybuchem wojny pojawia się dramat ludności żydowskiej, likwidacja getta w Końskich, formowania się ruchu oporu i partyzantki na Ziemi Koneckiej. Miłość dwojga młodych ludzi jest zestawiana w sposób kontrastowy z tragicznymi wydarzeniami wojny, z wyjątkowym okresem codziennych trudności związanych z okupacją, prześladowaniami, aresztowaniami i wszechobecnym zagrożeniem śmiercią. Oprócz ciekawie opowiedzianej historii jest ta książka próbą zainteresowania bohaterską i tragiczną zarazem przeszłością miasta Końskie, nazywanego przez okupantów mianem „banditenstadt”- miasta bandytów, ze względu na działalność grup dywersyjnych zbrojnego podziemia.

Końskie 2023

Cena 30 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).