Seminarium o błogosławionym ks. Sykulskim w rocznicę śmierci. Prezentacja zakupionej przez Bibliotekę kolekcji fotografii i korespondencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zorganizowała w poniedziałek 11 grudnia otwarte seminarium dla bibliotekarzy z terenu powiatu koneckiego. Data seminarium nie była przypadkowa, gdyż w tym dniu, w 1941 roku rozstrzelany został w Auschwitz błogosławiony ksiądz Kazimierz Sykulski. W rocznicę tej tragicznej śmierci, pełniąca funkcję powiatową konecka Biblioteka przypomniała sylwetkę księdza poprzez prezentację przygotowaną przez Magdalenę Weber z Centrum Informacji Turystycznej. Tytuł prezentacji brzmiał: Błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski – patron powiatu koneckiego. Wśród gości obecny był burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, jego zastępca Krzysztof Jasiński, Starostwo Powiatowe w Końskich reprezentował naczelnik promocji Marian Wikiera. Na zaproszenie Biblioteki przybył również ksiądz kanonik Jacek Wieczorek, proboszcz koneckiej kolegiaty św. Mikołaja. Oprócz bibliotekarzy reprezentujących gminne biblioteki, na widowni obecna była młodzież z I LO w Końskich wraz z dyrektorką Marleną Bernacką-Plutą i nauczycielami. Po tej ciekawej i wzruszającej prezentacji Dariusz Kowalczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Końskich zaprezentował unikalną kolekcję fotografii i korespondencji osobistej księdza Kazimierza Sykulskiego, którą Biblioteka nabyła od kolekcjonera. W zakupie kolekcji pośredniczył Marek Kozerawski, z którym skontaktował się właściciel kolekcji. Ocena kolekcji była jednoznaczna. Zbiór fotografii i korespondencji z pewnością stanowił własność Kazimierza Sykulskiego lub jego rodziny. Zawiera ona fotografie osobiste, związane z życiem i rozwojem kariery duszpasterskiej księdza Kazimierza. Są to w większości fotografie grupowe, wykonane w Radomiu, Sandomierzu, Petersburgu, Skarżysku-Kamiennej i w Końskich.  Fotografie i dokumenty są zachowane w doskonałym stanie. Kolekcja składa się z 44 fotografii i 53 kart pocztowych. W porozumieniu z burmistrzem Biblioteka nabyła kolekcję i obecnie trwają prace nad jej opracowaniem. W dalszej kolejności będzie ona mogła być udostępniana w celach badawczych, zaprezentowana w formie wystawy lub w celu pogłębionych analiz historycznych, lub użyczona dla tworzonego Muzeum Ziemi Koneckiej.

Na zakończenie spotkania przestawiono zebranym zestaw 5 filmów realizowanych między innymi w Końskich na zleceniu Muzeum POLIN w Warszawie. Młodzi filmowcy wybrali nasze miasto zainspirowani książką Haliny Zawadzkiej „Ucieczka z getta”. Pomimo dramatycznych opowieści o prześladowaniu Żydów, filmy wnoszą wiele pozytywnego przekazu w celu krzewienia tolerancji i humanizmu. Na szczególne podkreślenie zasługuje atrakcyjna dla młodych ludzi forma przekazu.