W 10. rocznicę śmierci patrona Biblioteki. Seminarium i otwarcie wystawy „Cezary Chlebowski. Portret rodzinny”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 grudnia 2023 r. Biblioteka Publiczna zorganizowała seminarium dla pracowników bibliotek z terenu powiatu koneckiego. Tematem przewodnim spotkania był Cezary Chlebowski, patron Biblioteki. W 10. rocznicę jego śmierci Biblioteka zorganizowała wystawę „Cezary Chlebowski. Portret rodzinny”. W pomieszczeniach bibliotecznej Galerii wystawiono 112 fotografii związanych z tym wybitnym pisarzem. Od przedwojennych fotosów małego Czarka, poprzez fotografie z przebiegu kariery dziennikarskiej i twórczej dojrzałego pisarza, aż do fotosów seniora Cezarego otoczonego kochającą rodziną i wnukami. Prezentację sylwetki pisarza przedstawił dyrektor Biblioteki Dariusz Kowalczyk, który na wstępie powitał gości. W spotkaniu wzięli udział: syn pisarza Tomasz Chlebowski z małżonką Elżbietą i córką Zofią. Na spotkaniu obecny był także burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, jego zastępca Krzysztof Jasiński oraz naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Końskich Marian Wikiera. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną reprezentowała Małgorzata Winkler. Na sali obecni byli także uczniowie I LO w Końskich i szerokie grono bibliotekarzy. Tomasz Chlebowski opowiadał o swoim ojcu w następnej kolejności, zwracając uwagę na perturbacje pisarza z komunistycznymi władzami PRL, kłopoty z wydaniami kolejnych książek, ale także przytoczył anegdoty oraz ciekawostki z życia rodzinnego i pracy zawodowej pisarza.

Po obejrzeniu wystawy zebrani na seminarium goście i koneccy bibliotekarze udali się na prezentację Strefy Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności,  czyli zwiedzanie interaktywnej ekspozycji edukacyjnej SOWA w Końskich, nazywanej rownież Minicentrum Nauki Kopernik.