Sylweriusz Jaworski. Wspomnienia żołnierza AK ze Starego Młyna

Marek Kozerawski i Dariusz Kowalczyk podjęli się opracowania wspomnień byłego żołnierza „Hubala” i Zgrupowań Partyzanckich „Ponury”, na podstawie redagowanych przez kombatanta po wojnie prywatnych albumów. Dzięki rodzinie Sylweriusza Jaworskiego uzyskano dostęp do relacji, fotografii i dokumentów opisujących działania wojenne byłego żołnierza o pseudonimach „Strzemię” i „Andrzej”. Jaworski urodził się w rodzinie osiadłej na podkoneckim Starym Młynie. Jego ojcem był wieloletni dyrektor szkoły w Rogowie koło Końskich Stanisław Jaworski. Z początkiem wojny 16-letni Sylweriusz wstąpił do oddziału mjra „Hubala”. Następnie walczył w Zgrupowaniu Oddziałów Partyzanckich AK pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”: w I Zgrupowaniu „Nurta”, II Zgrupowaniu „Robota”, III Zgrupowaniu „Mariańskiego” oraz w Akcji „Burza” (I Batalion 2 pp Legionów pod dowództwem Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”). W książce opisane są również działania Zwiadu Konnego st. wachm. Tomasza Wójcika „Tarzana” oraz powojenne losy byłego żołnierza Armii Krajowej i jego aktywność kombatancka w środowisku „Ponury-Nurt”.

Końskie 2022

Cena 30 zł

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).