Wystawa „HUBAL. Henryk Dobrzański 1897-1940” w koneckiej Bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego zaprasza mieszkańców na wystawę „HUBAL. Henryk Dobrzański 1897-1940”. Zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki, a mianowicie od godz. 9.00-17.00, do dnia 10 września (sobota od 9.00-14.00). W uroczystym wernisażu wystawy w ramach Koneckiego Września uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, a także wnuk mjra Hubala Henryk Sobierajski. Wystawa powstała w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy współudziale i zaangażowaniu Andrzeja Dyszyńskiego oraz Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”. Konecka Biblioteka jest kolejną placówką w Polsce, która zabiegała o pokazanie tej wystawy. W czasie walk Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego w oddziale „Hubala” walczyło wielu koneckich ochotników, licealistów i gimnazjalistów, a Ziemia Konecka stała się zapleczem wspierającym Oddział majora Hubala w działaniach wojennych. Fotoreportaż pochodzi z wernisażu wystawy w koneckiej Bibliotece, który odbył w dniu 3 września, kiedy to wystawie towarzyszyła zorganizowana przez koneckich bibliotekarzy wystawa książek o „Hubalu”.