T. Banaszek, „Obóz Ćwiczeń Barycz”, Końskie 2011

baryczHistoria Obozu Ćwiczeń w Baryczy k. Końskich, funkcjonującego od drugiej poł. XIX w. dla wojsk rosyjskich, a w okresie międzywojennym i powojennym dla Wojska Polskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej teren poligonu stał się miejcem straceń Polaków oraz spoczynku tysięcy jeńców radzieckich. W latach 50., w związku z rozbudową poligonu, wysiedlono wiele rodzin. W publikacji Autor wykorzystał m.in. materiały archiwalne Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie i Archiwum Państwowego w Kielcach, wspomnienia: Stefana Roweckiego, Franciszka Skibińskiego, Eugeniusza Morawskiego, relacje wojskowych odbywających szkolenie w Baryczy w okresie powojennym oraz dotychczasowe opracowania z zakresu historii wojskowości

Cena 15 zł.

Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Prosimy podać:

1. Tytuł książki.
2. Liczbę egzemplarzy.
3. Formę przesyłki (priorytetowa lub ekonomiczna)
4. Adres, na który paczka ma być wysłana.

Sposób płatności:

Przelew na konto biblioteki: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O /Końskie 95 1240 5006 1111 0000 5556 4658
Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
Zapłata przelewem koszty książek + koszty wysyłki (wysyłka zamówienia po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto).