Uroczystość nadania Bibliotece imienia Cezarego Chlebowskiego

W ramach tegorocznych obchodów KONECKIEGO WRZEŚNIA uroczyście nadano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imię Cezarego Chlebowskiego. W ceremonii uczestniczyła rodzina pisarza – żona Grażyna Ciszewska-Chlebowska, córka Weronika Chlebowska-Dziadosz z mężem, syn Tomasz Chlebowski z małżonką oraz wnuki i prawnuki pisarza.
Wśród licznie przybyłych gości obecni byli: burmistrz miasta i gminy Końskie – Michał Cichocki, zastępca burmistrza – Krzysztof Jasiński, wicestarosta konecki – Andrzej Marek Lenart, przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Obratański, radni Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu, kombatanci, czytelnicy i przedstawiciele mediów.
Goście zebrani w Miejsko-Gminnym Domu Kultury obejrzeli prezentację i wysłuchali prelekcji doktora Marka Jedynaka z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, który mówił o działalności naukowej i publicystycznej dra Cezarego Chlebowskiego w okresie PRL.
Następnie uczestnicy spotkania przeszli pod gmach Biblioteki w Parku Miejskim. Tutaj Dariusz Kowalczyk, dyrektor Biblioteki wystąpił w imieniu koneckich bibliotekarzy, podkreślając jak ważny to dzień w historii koneckiej książnicy. Mocno zaakcentował fakt, że nieprzypadkowo to właśnie Cezary Chlebowski został patronem Biblioteki w Końskich: „Doceniamy jako współorganizatorzy „Koneckiego Września” wagę jego pracy i zasługi w popularyzowaniu wiedzy o bohaterach Armii Krajowej na Ziemi Koneckiej. Postać pisarza i historyka wydaje się najbardziej odpowiednia na patrona Biblioteki. Znaliśmy Cezarego Chlebowskiego, gościliśmy Go w naszej Bibliotece wielokrotnie. On sam darzył sentymentem nasze miasto, mieszkańców, a także naszą Bibliotekę. Towarzyszył nam przy organizacji Koneckiego Września do ostatnich dni swojego życia. Cenimy jego dorobek naukowy i literacki. Będziemy dumni z faktu posiadania takiego patrona. Niech decyzja o nadaniu imienia Cezarego Chlebowskiego Bibliotece Publicznej w Końskich przysłuży się podtrzymaniu i rozwijaniu wiedzy o jego twórczości, a przede wszystkim rozsławi imię bohaterów Armii Krajowej z Gór Świętokrzyskich”– powiedział na zakończenie swojego wystąpienia gospodarz uroczystości.
Po tym wystąpieniu nastąpiło uroczyste odsłonięcie nowego szyldu Biblioteki oraz portretu patrona. Aktu tego dokonali wspólnie najbliżsi pisarza – żona Grażyna Ciszewska-Chlebowska, córka Weronika Chlebowska-Dziadosz, syn Tomasz Chlebowski oraz burmistrz Michał Cichocki i dyrektor Biblioteki Dariusz Kowalczyk.
Syn pisarza podkreślił w swoim wystąpieniu, że fakt nadania imienia Cezarego Chlebowskiego Bibliotece sprawił rodzinie patrona ogromną przyjemność i radość.
„Dla pisarza nie może być nic lepszego, jak nazwanie biblioteki jego imieniem. Cieszę się, że mogę tu być. Serdecznie dziękuję za to w imieniu rodziny”– mówił wyraźnie wzruszony.
Następnie goście obejrzeli dostępne w Bibliotece ekspozycje: wystawę udostępnionych przez rodzinę dokumentów i pamiątek związanych z Cezarym Chlebowskim, a także wystawę prasy z okresu II Wojny Światowej.