Zmarł ksiądz profesor Bonifacy Miązek (1935-2018)

SONY DSC

W dniu 17 października 2018 r. w austriackim szpitalu zmarł ksiądz infułat, prof. dr hab. Bonifacy Miązek – poeta, krytyk literacki i historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego. Urodził się 27 marca 1935 roku w Kolonii Szczerbackiej k/Końskich. W roku 1954 zdał maturę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Końskich, następnie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1959 roku i przez sześć lat pracował jako wikary i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej. Ze względu na kontakt z paryską „Kulturą”, księdzem Miązkiem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. Aby uniknąć aresztowania w październiku 1965 roku wyjechał wraz grupą księży na wycieczkę do Rzymu, odłączył się w Wiedniu i poprosił o azyl polityczny w Austrii. Odtąd na stałe mieszkał w Wiedniu. Zainteresowania literackie skłoniły księdza Miązka do podjęcia studiów literackich oraz do rozwijania własnej twórczości poetyckiej. Od roku 1967 studiował slawistykę, historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie w 1972 roku uzyskał stopień doktora. Następnie zaś podjął pracę w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w roku 1984 uzyskał habilitację. Wykładał w tymże Instytucie historię literatury polskiej.
Ksiądz Profesor Bonifacy Miązek służył literaturze, kulturze i nauce polskiej. Do jego najważniejszych osiągnięć historycznoliterackich należy, oprócz polskojęzycznych opracowań z zakresu literatury polskiej, cykl publikacji niemieckojęzycznych, obejmujących zasięgiem tematycznym niemal całokształt dziejów literatury polskiej. Był laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinie literatury. Pełnił funkcję „ambasadora kultury polskiej” poza granicami naszego kraju. Był bardzo znaną postacią w kulturalnych kręgach Wiednia, Londynu, Rzymu i Paryża. W roku 2005 ksiądz Bonifacy Miązek otrzymał tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KOŃSKIE. Po uzyskaniu emerytury wrócił do Końskich. Swoje ostatnie lata życia spędził jednak w klasztorze w Breitenfurcie koło Wiednia. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.