Archiwum dotyczące konspiracji wojennej przekazano do Biblioteki

W czasie uroczystości Koneckiego Września doszło do przekazania przez rodziny zmarłych żołnierzy zbiorów archiwalnych, dotyczących ruchu oporu i koneckiej konspiracji z czasów II wojny światowej. Zbiory gromadzone były przez Jana Zbigniewa Wroniszewskiego pseudonim „Znicz”, Józefa Kazimierza Wroniszewskiego pseudonim „Konrad” i Bogumiła Kacperskiego pseudonim „Malina”. Uporządkowane wstępnie zasoby archiwalne na ręce burmistrza Krzysztof Obratańskiego przekazali: Jacek Kacperski, Jaromir Wroniszewski, Jan Wroniszewski, Elżbieta Podlasin, Michał Wroniszewski, Paweł Wroniszewski. Pośrednictwa w sprawie sfinalizowania daru dla miasta Końskie podjął się Jan Nowak, prezes Fundacji „Pamięć i Niepodległość”.

Archiwum zawiera listy, relacje, wspomnienia, fotografie i dokumenty dotyczące organizacji konspiracyjnych i bojowych na Ziemi Koneckiej i świętokrzyskiej, wykorzystane już częściowo przez wydawnictwo Biblioteki Publicznej w Końskich do opracowania monografii dotyczącej konspiracji koneckiej w latach 1939-1945, działalności bojowej oddziału majora Dobrzańskiego „Hubala”, oddziałów i zgrupowań partyzanckich „Ponurego” i „Robota”. Materiały zawarte w przekazywanym archiwum pozwoliły także na opracowanie przez Henrykę Sasal-Sadowską książki „W poszumie lasów koneckich: tajne nauczanie, walka, martyrologia nauczycieli i młodzieży w powiecie koneckim w okresie okupacji 1939-1945”. Nie wykorzystane do tej pory materiały pozwolą na pogłębienie wiedzy o ruchu oporu na Ziemi Koneckiej. Oceny merytorycznej archiwum podejmą się pracownicy Biblioteki Publicznej w Końskich, zarazem redaktorzy bibliotecznego Wydawnictwa ARSLIBRIS.