Cała Polska czyta dzieciom. Akcja Biblioteki w Parku Miejskim!

 

XIII Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom przypadający tradycyjnie na początek czerwca został zainaugurowany uroczystym czytaniem w Parku Miejskim. Organizatorem akcji była Filia dla dzieci Biblioteki Publicznej w Końskich. Do czytania literatury dziecięcej zaproszono w tym roku władze miejskie, reprezentowane przez burmistrza Michała Cichockiego, jego zastępcę Krzysztofa Jasińskiego oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Komendant PSP do tego zadania oddelegował kapitana Mariusza Czapelskiego. Wokół fontanny wygodnie rozsiadło się ponad 80 przedszkolaków z trzech miejskich przedszkoli.
Pomysłodawcą niezwykle cennej akcji na terenie całej Polski jest Fundacja ABCXXI, która podbiła nasz kraj hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. Już od 13 lat przyłączają się do tej akcji różne instytucje, ale największe wsparcie mają pomysłodawcy w bibliotekarzach, organizujących w ramach akcji różnorodne happeningi i spotkania, a wszystko to w celu upowszechnienia książek i czytelnictwa.
W koneckiej Bibliotece od wielu lat popularyzację czytelnictwa wspierają ważne osobistości życia publicznego. Czytali dzieciom już lekarze, burmistrzowie, policjanci, strażacy, nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele wielu zawodów, aby w symboliczny sposób skierować uwagę dzieci i rodziców na książki i treści w nich zawarte, jako na skarbnicę mądrości, rozrywki, refleksji i podstawowy sposób rozwoju wiedzy i wyobraźni.
Spotkanie w parku w otoczeniu nowej fontanny poprowadził dyrektor Biblioteki Dariusz Kowalczyk. Asystowały mu bibliotekarki na co dzień zajmujące się obsługą najmłodszego czytelnika: Zofia Chochowska i Agnieszka Wróbel. Bibliotekarze koneccy doceniają doniosłość akcji. W kręgach bibliotekarskich w całym kraju widać efekty tej cenionej akcji. Na naszym koneckim podwórku wzrasta liczba zapisujących się najmłodszych czytelników, wzrasta popularność Filii dla dzieci. Wysiłki zmierzające do stworzenia w Bibliotece miejsca ciekawych spotkań dają pierwsze efekty. Atrakcyjne książki, kolorowe papugi i terrarium z żółwiami stwarzają dobre warunki dla spotkań pokoleniowych, zachęcają rodziców do odwiedzin wraz ze swymi pociechami i wysiłki te przekładają się w sposób bezpośredni na wzrost czytelnictwa.
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC