„MIESZKAŃCY ZIEMI CZERMIŃSKIEJ I FAŁKOWSKIEJ od XVI do XX wieku”. Nowa książka Mariana Adamczyka wydana w Bibliotece.

Okładka mieszkańcy ziemi czermińskiej i fałkowskiejW bibliotecznym wydawnictwie książkowym ARSLIBRIS ukazała się nowa książka autorstwa Mariana Adamczyka pt: „MIESZKAŃCY ZIEMI CZERMIŃSKIEJ I FAŁKOWSKIEJ od XVI do XX wieku”. Jest to już druga pozycja książkowa tego autora, wydana przez konecką Bibliotekę. Jego pierwsza książka wydana w 2012 roku nosiła tytuł „CZERMNO I OKOLICE. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI”.

Autor nie jest rodowitym mieszkańcem Czermna, ale jak sam podkreśla, zafascynowała go historia Fałkowa oraz okolicznych miejscowości. W książce można znaleźć ciekawe informacje o historycznych właścicielach Fałkowa i osobach mających wpływ na jego rozwój do 1834 r. Zawarto także spisy osób zatrudnionych w poszczególnych dworach: w Fałkowie, Skórnicach, Starzechowicach i Pląskowicach. Autor analizuje także profesje i zatrudnienie mieszkańców okolicznych wsi w poszczególnych zawodach, a mianowicie: w górnictwie i hutnictwie rud żelaza, najemnych robotników, rzemieślników i inteligencji. Osobny rozdział poświęca także rodzinie Jakubowskich.

W ostatniej części książki autor zawarł biogramy Adama Mieczyńskiego, Henryka Cichowskiego, Jana Kowalskiego, Sylwana Stankiewicza, Jana Zenki, Jana Kubickiego, Huberta Stempowskiego oraz wykaz więźniów obozów koncentracyjnych, wykaz żołnierzy września i jeńców wojennych oraz mieszkańców zamordowanych przez Niemców, Rosjan lub Urząd Bezpieczeństwa.

Na zakończenie omawiana jest plaga pożarów w II połowie XIX wieku, a ostatni rozdział książki dotyczy mieszkańców pochodzenia żydowskiego.

Cena książki – 20 zł.