Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia. Zakończyliśmy realizację projektu!

logotypy-moczarski

Zgodnie z Umową Nr 00063/16/IB/IK z dnia 31.05.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego otrzymała 240 000 zł na zadanie pod nazwą
„Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia”. Wkład własny do tego projektu wyniósł 80 000 zł. Łącznie dokonano zakupów wyposażenia za 320 000 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu biblioteka nabyła meble za 211 000 zł i sprzęt komputerowy, urządzenia elektryczne oraz oprogramowanie za 109 000 zł. Program jest nadzorowany i realizowany przez Instytut Książki. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki i działania mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności umilą Państwa pobyt w Bibliotece oraz zachęcą do częstszych odwiedzin naszej instytucji. Zapraszamy!

DSC_3743 (Large)

DSC_3751 (Large) DSC_3759 (Large) DSC_3764 (Large) DSC_3768 (Large) DSC_3771 (Large) DSC_3775 (Large) DSC_3778 (Large) DSC_3782 (Large) DSC_3783 (Large) DSC_3784 (Large) DSC_3789 (Large) DSC_3791 (Large) DSC_3802 (Large) DSC_3804 (Large) DSC_3806 (Large) DSC_3811 (Large) DSC_3814 (Large) DSC_3815 (Large) DSC_4041 (Large) DSC_4042 (Large) DSC_4045 (Large)

DSC_4046 (Large)