„Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej – kurier Jan Ciaś „Kula” – wyjaśnienie

 

Wydawnictwo Arslibris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie oraz Marian Wikiera – autor publikacji „Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej – kurier Jan Ciaś „Kula”, wyrażają ubolewanie z powodu błędów, które pojawiły się w niektórych przypisach i odnośnikach zamieszczonych w książce, co doprowadziło do pominięcia istotnego wkładu w powstanie w/w publikacji Autora artykułów pod wspólnym tytułem: Cichociemni – pierwszy zrzut, tj. Pana Sławomira Snopka.

Na stronie 162, w przypisie 237 wymieniony artykuł opatrzony powinien być dopiskiem: tam biogram Francisa Keasta. Natomiast na stronie 171 w przypisie 248 zabrakło przywołania wspomnianego artykułu S. Snopka i dopisku: tam biogram Czesława Raczkowskiego. Nieużywanie znaków cudzysłowu wynikało z faktu wprowadzenia  w tekście informacji zaczerpniętych też od innych Autorów.

Z tego też powodu wydanie I „Tropem cichociemnych…” zostało  wycofane. Będzie w tej sytuacji przygotowane wydanie II poprawione tejże książki.

Niedostrzeżenie podczas końcowej korekty przez autora – M. Wikierę i nieprzywołanie właściwych  przypisów  dotyczących biogramów Francisa Keasta, a zwłaszcza Czesława Raczkowskiego, nie były jego celowym działaniem. Nie miał on też zamiaru umniejszać zasług innych Autorów dla poznania historii polskich spadochroniarzy. Przywołane błędy we wskazanych odnośnikach są jedynie wynikiem nieuwagi, zaś staraniem autora zostaną one jak najszybciej usunięte.

Marian Wikiera osobiście wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i składa szczere przeprosiny wobec Pana Sławomira Snopka.