Wolontariusze przewodnikami po swoich krajach.

W listopadzie Biblioteka Publiczna w Końskich kontynuowała spotkania z międzynarodową obsadą wolontariuszy. Konecka młodzież miała okazję bezpośrednio dowiadywać się od młodych przedstawicieli o ciekawostkach i kulturze krajów Unii Europejskiej oraz współpracujących z UE. O swoich ojczyznach na spotkaniach z uczniami opowiadali Pablo z Malagi, Gayane i Gurgen z Erywania, Andreea z Dragasani oraz Arya z Ankary. Ponadto wolontariusze angażowali uczestników w atrakcyjne gry i zabawy, które zapewniły fajną rozrywkę i przyjemną naukę.

We wtorek (15.11.2022 r.) uczniowie ZPO w Rogowie (przedszkolaki, klasy 1-3 oraz starsze) odkrywali wspólnie z wolontariuszami Hiszpanię, Rumunię oraz Armenię. Mieli okazję poznać ciekawostki dotyczące wymienionych krajów oraz uczestniczyli w niezwykle angażujących i ciekawych ćwiczeniach: na przykład przedszkolaki i grupy edukacji wczesnoszkolnej tańczyły w rytm wesołych animacji i utrwalali słowa określające części ciała czy kolory w języku angielskim, a starsi uczniowie, dzięki zaprezentowanym aktywnościom, uczyli się współpracy i skutecznej komunikacji w grupie.

W poniedziałek (21.11.2022 r.) wolontariusze zawitali do siedziby Biblioteki w Parku Miejskim, aby spotkać się z wychowankami pani Jolanty Sułek z ZPO w Stadnickiej Woli. Następnie udali się do szkoły w Pomykowie i tam odbyły się równolegle dwa spotkania: jedno z klasami 1-3, które poprowadziła Arya z Turcji, a drugie z klasą VIII, gdzie w rolę nauczyciela wcielił się Gurgen z Armenii. Także w Pomykowie uczniowie mieli możliwość zabaw tanecznych do różnorodnych znanych melodii, poznawali ciekawe słowa w języku tureckim czy ormiańskim oraz udoskonalali współpracę w grupie rówieśników. Uczniowie klasy VIII natomiast obejrzeli interesującą prezentację Gurgena o  ciekawostkach i podstawowych informacjach dotyczących Armenii.

Zapraszani goście przyjeżdżają do Polski w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (programu unijnego mającego na celu m.in. promocję tolerancji oraz różnorodności kulturowej). Organizacją przyjmującą i koordynującą ich działania w Polsce jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Kolejne spotkania są w trakcie organizacji. Językiem roboczym zajęć jest język angielski. Młodsi uczestnicy korzystają z asysty tłumaczeniowej. W przypadku dodatkowych pytań czy zainteresowania tą formą zajęć w Bibliotece, osobą do kontaktu jest Anna Kania, pracownik Centrum Informacji Turystycznej BPMiG Końskie.